Wydarzenia

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zostało pierwszą w Polsce Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów

Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia w dniu 24 kwietnia 2009 roku, podczas międzynarodowej konferencji „3x20: Play the game” zorganizowanej przez Energie Cités i Climate Alliance, w obecności ponad 400 uczestników z całej Europy podpisał umowę o partnerstwie pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu  Komisji Europejskiej a Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć “Energie Cités”.

 

Czytaj więcej...

Porozumienie Burmistrzów

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
i Urząd Miasta Krakowa zapraszają na międzynarodową konferencję

„Porozumienie Burmistrzów”
europejska inicjatywa dla ochrony klimatu

Patronat honorowy:
Minister Środowiska Maciej Nowicki
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 

28-29 maja 2009 r.
Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Czytaj więcej...

Ruszyła Liga Mistrzów OZE. Przyłącz się do gry!

Liga Mistrzów OZE, konkurs z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii przeznaczony dla europejskich miast i miejscowości został oficjalnie otwarty w Brukseli, 23 kwietnia, podczas konferencji „3x20 PLAY THE GAME!” organizowanej przez Climate Alliance i Energie-Cités.

 

Czytaj więcej...

Warsztaty Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s

Dnia 3 kwietnia 2009 w budynku Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ulicy św. Anny 9 w Krakowie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”.

Czytaj więcej...

POLSKA LIGA MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ otwarta

POLSKA LIGA MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ została oficjalnie otwarta 5 lutego 2009 r. podczas seminarium  „Wykorzystanie energii słonecznej i biomasy”, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i GLOBEnergia w ramach tegorocznych Targów ENEX w Kielcach.

Czytaj więcej...

Ełcka Kampania na rzecz Inteligentnej Energii 2008/2009

12 marca 2009 roku odbyła się w Ełku konferencja podsumowująca trwającą od kilku miesięcy Kampanię na rzecz Inteligentnej Energii . Celem kampanii było rozpowszechnienie wśród mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnego przemysłu informacji na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zależnością pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. Kampania dała władzom lokalnym sposobność pokazania zaangażowania w realizację celów UE związanych z ochroną klimatu na szczeblu lokalnym oraz dania dobrego przykładu mieszkańcom. Kampania adresowana była do tysięcy obywateli.

Czytaj więcej...

Uroczyste otwarcie POLSKIEJ LIGI MISTRZÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

Uroczyste otwarcie Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej odbędzie się 5 marca 2009 r. w Kielcach podczas XII Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX, którym towarzyszyć będą VII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia oraz X Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH.

Czytaj więcej...

Nasze gminy członkowskie jako jedne z pierwszych podpisały „Porozumienie Burmistrzów”

Bielsko-Biała oraz Niepołomice znalazły się w grupie 350 pionierskich miast europejskich, które dobrowolnie zobowiązały się, w ramach inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”, przekroczyć cel energetyczny Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020.

Czytaj więcej...

MODELowy Konkurs/MODELowe Nagrody 2009

9 lutego 2009 roku w budynku Charlemagne, Komisji Europejskiej Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, miało miejsce wręczenie nagród zwycięzcom pierwszej edycji MODELowego Konkursu z Nagrodami (MODEL Awards Competition)

Do udziału w konkursie zaproszone zostały 42 MODELowe miasta pilotażowe, czyli miasta i gminy z wszystkich Nowych Państw Członkowskich biorące udział w europejskim projekcie MODEL.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW)

Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Polska Siec "Energie Cités" uczestniczyli  w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii (9-13 luty 2009 r.), które jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, instytucje europejskie, głównych aktorów związanych z sektorem energetycznym oraz prywatne przedsiębiorstwa. W ramach EUSEW 2009 odbyło się ponad 135 spotkań, konferencji, seminariów nie tylko na terenie Brukseli, ale także innych 45 miast europejskich.

Czytaj więcej...