Szkolenie pt. "Porozumienie Burmistrzów - nowe możliwości dla polskich gmin"

logo_gisZapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Porozumienie Burmistrzów - nowe możliwości dla polskich gmin" organizowanego w ramach projektu „Energy for Mayors”, współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy w dniu 4 marca 2011 r., godz.10.00 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Szkolenie będzie dotyczyło  programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „System Zielonych Inwestycji – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, a prowadzone będzie przez wykładowców z NFOŚiGW i będzie poprzedzało nabór wniosków na dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej przewidziany na przełom marca i kwietnia b.r.

Szkolenie jest organizowane wyłącznie dla członków Stowarzyszenia. Nasze gminy członkowskie będą zatem miały możliwość i wiedzę, by jako jedne z pierwszych przygotować wnioski aplikacyjne, ponieważ dotacje przyznawane są do wyczerpania środków.

W tym samym dniu odbędzie się również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 13.45, bezpośrednio po szkoleniu,  w tym samym miejscu.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych. Osobami uprawnionymi do głosowania są przedstawiciele Gmin zgłoszeni w deklaracjach przystąpienia do Stowarzyszenia. W przypadku udziału innych osób konieczne jest odpowiednie upoważnienie. Każdy z członków ma jeden głos, bez względu na zadeklarowaną ilość przedstawicieli.

Każdą gminę mogą reprezentować 2 osoby.

ZAPRASZAMY!

 

Program

Karta zgłoszenia