Konferencja „Polskie miasta i gminy dla klimatu”

Jak wiele różnych działań realizują „Polskie miasta i gminy dla klimatu” pokazała międzynarodowa konferencja pod tym tytułem, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2010 r. na Zamku Królewskim w Niepołomicach, pod patronatem Wojewody Małopolski Stanisława Kracika. Uczestniczyli w niej przedstawiciele europejskiego Biura Porozumienia Burmistrzów, Ambasady Danii oraz 18-osobowa grupa reprezentantów miast ukraińskich, a także delegaci URE i Ministerstwa Środowiska.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski skierował do zebranych list, w którym dziękując naszemu Stowarzyszeniu za duży wkład w działania „Partnerstwa dla Klimatu”  podkreślił, że należy ono do prestiżowego grona 33 instytucji partnerskich i poprzez swoją aktywność „doskonale wpisuje się w ramy działalności naszego wspólnego Partnerstwa”. Wyrazy uznania złożył też wszystkim uczestnikom Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej gratulując im wzorcowych przykładów i życząc wytrwałości w ich realizacji w kolejnych latach.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „RES Champions League”, współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy, przedstawiciele miast i gmin - najlepszych "graczy" Ligi OZE - zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie wykorzystania energii odnawialnej. Najpierw słuchacze mieli okazję zapoznać się z działaniami europejskich Mistrzów Energii Odnawialnej: Nowej Dęby – nagrodzonej złotym medalem w kategorii „5 tys. – 20 tys. mieszkańców” oraz  Częstochowy, która zajęła trzecie miejsce w kategorii miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców. Następnie swoje doświadczenia i zrealizowane inwestycje z zakresu wykorzystania energii słonecznej i biomasy przedstawili reprezentanci miast i miejscowości zajmujących najwyższe miejsca w rankingu Ligi OZE: Szczawnicy, Ełku, Myczkowiec i gminy Słupsk.
Ostatnie wystąpienia dotyczyły energooszczędnego oświetlenia oraz kryteriów środowiskowych w zielonych zamówieniach publicznych na oświetlenie.

Wieczorem uczestnicy mogli podziwiać iluminację dziedzińca i zamku królewskiego w Niepołomicach wykonaną przez firmę LBL, partnera Philips Lightning Poland.

W drugim dniu konferencji polscy sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów – reprezentanci Bielska-Białej, Warszawy, Łubianki i Niepołomic przedstawili swoje doświadczenia i działania związane z przystąpieniem do tej ogólnoeuropejskiej inicjatywy, m.in. w zakresie przygotowania i realizacji SEAP („Planów działań na rzecz zrównoważonej energii”). Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Wojciecha Piskorskiego, Carbon Engineering - dotycząca realizacji projektów „joint implementation” i handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Uczestnicy konferencji otrzymali bezpłatnie: najnowszą edycję poradnika „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych”, przewodnik „Planowanie energetyczne w miastach i gminach”, przewodnik „Fundusze europejskie na energetykę odnawialną” wydany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz PIGEO oraz płytę CD „Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem” (wydaną przez Stowarzyszenie w 9 językach).

Prezentacje:

 1. List Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego
 2. Partnerstwo dla klimatu. Kolejny krok współpracy, Katarzyna Jagielińska, Ministerstwo Środowiska
 3. Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z prawa energetycznego, Magdalena Mrowczyk, URE
 4. Polskie miasta w Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej, Iwona Korohoda, PNEC
 5. Przyjaźni dla Środowiska- „okiem lokalnej władzy”, Wiesław Ordon, Nowa Dęba
 6. Działania gminy Nowa Dęba, Wiesław Ordon
 7. Częstochowa miasto energetycznie świadome, Bożena Herbuś
 8. Ekologiczna Szczawnica, Tomasz Moskalik
 9. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w Ełku, Włodzimierz Szelążek
 10. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny CARITAS w Myczkowcach ogrzewany hybrydowym źródłem ciepła, Piotr Boroń
 11. Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym, Andrzej Peraj
 12. Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej, Marek P. Mazur
 13. Na drodze do koncepcji kompleksu agroenergetycznego, Bernard Rybak
 14. Duże instalacje solarne-teoria, praktyka, ekonomia, Adolf Mirowski, Viessmann
 15. Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych na oświetlenie, Narcyza Barczak-Araszkiewicz, Pollighting
 16. Nowe światło-nowa jakość, Janusz Stańczyk, LBL
 17. MODEL: A strategic way towards local energy efficiency… and a good tool for cities to step into the Covenant of Mayors, Christophe Frering, Energy Cites
 18. Porozumienie Burmistrzów, Maria Stankiewicz, PNEC
 19. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielsko-Biała, Zbigniew Michniowski
 20. Doświadczenia gminy Łubianka - sygnatariusza Porozumienia Burmistrzów, Zbigniew Adamczyk
 21. Plan działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku, Katarzyna Kacpura
 22. Polskie gminy i miasta dla klimatu - „Porozumienie Burmistrzów”(„Covenant of Majors”), Stanisław Nowacki, Niepołomice
 23. Dodatkowe mechanizmy finansowania wynikające z protokołu z Kioto, Wojciech Piskorski, Carbon Engineering
 24. Jak napędzamy zrównoważony rozwój?, Allan E. Mortensen, Ambasada Danii

Galeria zdjęć