Prezes Zarządu

  • Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy

Członkowie Zarządu

  • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku
  • Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
  • Przemysław Major – Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna
  • Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum