Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Prezes Zarządu

Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju, członek Zarządu europejskiej sieci Energy Cities
 

Zastępca Prezesa Zarządu

Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

 

Członkowie Zarządu

Zygmunt Kuc – Inżynier Miasta w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa

Stanisław Nowacki – Kierownik Referatu Strategii w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice

Beata Maciejewska – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta

Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią 

Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy