Prezes Zarządu

  • Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy

Członkowie Zarządu

  • Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku
  • Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
  • Stanisław Nowacki – Kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach
  • Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum