Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Zastępca Prezesa Zarządu p.o. Prezesa

Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy 

Członkowie Zarządu

Tomasz Bońdos – Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Zygmunt Kuc – Inżynier Miasta w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa

Beata Maciejewska – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta

Stanisław Nowacki – Kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach

Witold Runowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Bielawy