Przedstawiciele złotych medalistów Polskiej Ligi Mistrzów OZE w Allendorfie

alle_1

Uczestnicy podróży studyjnej przed budynkiem Centrum Informacyjnego Viessmann w Allendorf
 

W konkursie prowadzonym w Polsce przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wyłonionych zostało w sumie 18 zwycięskich miast i gmin – najbardziej aktywnych w efektywnym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Zdobywcy złotych medali w 1. sezonie Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej podczas 1. Forum OZE w Krakowie otrzymali z rąk przedstawiciela firmy Viessmann nagrodę specjalną - zaproszenie do bezpłatnego udziału w podróży studyjnej do głównej siedziby firmy Viessmann w miejscowości Allendorf w Niemczech.

 W podróży do Allendorfu dniach 7-8 kwietnia udział wzięło 8 osób: przedstawiciele 4 nagrodzonych miast: podwójnego złotego medalisty Ełku - zastępca prezydenta miasta Artur Urbański i główny specjalista ds. zarządzania energią Krzysztof Wilczyński; Nowej Dęby - burmistrz Wiesław Ordon, Szczawnicy - kierownik biura Stowarzyszenia „EKO Szczawnica" Angelika Grochulska oraz Myczkowiec - dyrektor Ośrodka Caritas w Myczkowcach ks. Bogdan Janik, a także Witold Runowicz, członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, UM Bielawa; Anna Jakiel, przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”  oraz w charakterze opiekuna grupy, tłumacza i przewodnika Paweł Długosz, dyrektor sprzedaży firmy Viessmann.

Wieczorem 7 kwietnia uczestnicy polecieli odrzutowym samolotem firmy Viessmann do miejscowości Allendorf położonej w Hesji, w zachodnich Niemczech. W dniu następnym, po krótkim zwiedzaniu miasteczka Frankenberg, zostali przewiezieni do Centrum Informacyjnego w Allendorf, gdzie zostali powitani przez przedstawiciela firmy Viessmann, wiodącego producenta systemów grzewczych na świecie. Tą rodzinną firmą, założoną w 1917 r., kieruje obecnie, już w trzecim pokoleniu, dr Martin Viessmann.

Podroz_odrzutowym_samolotem_Cesna_do_Allendorf

Podróż odrzutowym samolotem Cesna do Allendorf

Uczestnicy_podrozy_studyjnej_w_Galerii_Centrum_Informacyjnego_Viessmann_2

Uczestnicy podróży studyjnej w miasteczku Frankenberg

Centrum Informacyjne obejmuje Akademię Viessmann z centralą energetyczną, „Galerię” z wystawą oraz muzeum  „Via Temporis“.

Akademia Viessmann zajmuje 6000 m2 powierzchni użytkowej. W pomieszczeniach szkoleniowych zainstalowano do dyspozycji uczestników szkoleń gotowy do działania, kompletny zestaw produktów firmy oraz nowości produkcyjnych takich jak nowatorskie rozwiązania w zakresie budowy palników Matrix.

Obok olejowych i gazowych kotłów kondensacyjnych dużo miejsca poświęcono systemom energii odnawialnych. Dzięki wdrożeniu projektu „Efektywność Plus” w zakładzie Viessmann już dziś osiągnięto, a nawet przekroczono, cele polityki energetycznej i klimatycznej Komisji Europejskiej „3x20%”. Zużycie energii w stosunku do roku 2006  zmalało w roku 2010 o 50%, emisja CO2 zmniejszyła się o 40%, natomiast udział energii pochodzącej z wykorzystania odnawialnych źródeł energii wzrósł aż o 30%.

 

Uczestnicy podróży studyjnej w Galerii Centrum Informacyjnego Viessmann

Uczestnicy podróży studyjnej w Galerii Centrum Informacyjnego Viessmann

Uczestnicy_podrozy_studyjnej_w_Galerii_Centrum_Informacyjnego_Viessmann_2

Uczestnicy podróży studyjnej w Galerii Centrum Informacyjnego Viessmann

Firma Viessmann stworzyła pokazowy system zaopatrzenia całego kompleksu budynków zakładowych w ciepło wykorzystując kotły opalane biomasą i drewnem, które są pozyskiwane z własnych plantacji firmy. Uczestnicy podróży studyjnej mieli sposobność zobaczyć pokazową plantację topoli energetycznej.

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon uznał za szczególnie przydatne „informacje o nowych technikach zastosowanych w kotłach, służących obniżeniu kosztów eksploatacji takich urządzeń. Pokazano ponadto zastosowanie do produkcji biomasy nowych roślin, które są wg Viessmanna równie wydajne, jak wierzba energetyczna, a koszty ich nasadzeń mniejsze. W Spółce zarządzającej kotłownią miejską i uprawiającej około 80 ha wierzby energetycznej w Nowej Dębie rozeznamy możliwość zastosowania zwykłej topoli dla produkcji biomasy”.

Bardzo inspirująca okazała się również wizyta w biogazowi zasilanej paliwem pochodzącym z fermentacji odpadów stałych, wykonana w technologii suchej. Biomasa, a zwłaszcza kukurydza oraz trawa z okolicznych pól oraz z terenu zakładu są tutaj poddawane fermentacji w czterech komorach bez dopływu tlenu.

W programie wizyty znalazło się również miejsce na zwiedzanie „Galerii” prezentującej pełną ofertę firmy w dużych podświetlanych witrynach oraz muzeum „Via Temporis”. Wystawa historyczna informująca o historii rozwoju przedsiębiorstwa jest równocześnie uhonorowaniem dzieła życia dr Hansa Viessmanna, który rozbudował zakład rzemieślniczy przejęty od ojca, Johanna Viessmanna w latach 40. ubiegłego wieku, tworząc z niego międzynarodowe przedsiębiorstwo.

Prozniowe_kolektory_rurowe_Vitosol_300

Próżniowe kolektory rurowe Vitosol 300

Jednym z kolejnych punktów programu było zwiedzanie dwóch zakładów produkcyjnych, gdzie wytwarzane są m.in. kotły wiszące, stojące kotły olejowe i gazowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz palniki. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła uczestnikom wizyta w imponującym głównym magazynie firmy. Jego rozmiary, a zwłaszcza wysokość dziesięciopiętrowego wieżowca oraz pełna komputeryzacja i automatyzacja dostaw towaru, którego ilość jest na bieżąco inwentaryzowana, przyprawiają o zawrót głowy. Na zakończenie pobytu goście zapoznali się z budową i działaniem próżniowych kolektorów rurowych Vitosol 300 zainstalowanych na dachu Akademii o łącznej powierzchni 145 m2,  które dostarczają ciepła do wspomagania ogrzewania i klimatyzacji.

Krzysztof_Wilczynski_z_Urzedu_Miejskiego_w_Elku_w_Galerii_Centrum_InformacyjnegoKrzysztof Wilczyński z Urzędu Miejskiego w Ełku w Galerii Centrum Informacyjnego

„Zainteresowały mnie zwłaszcza nowe rozwiązania dotyczących efektywności paneli solarnych służących do podgrzewania wody użytkowej” – przyznał burmistrz Nowej Dęby. „W projektowaniu urządzeń solarnych z pewnością wykorzystamy informacje o nowych technologiach powłok, stosowanych w najnowszej generacji paneli słonecznych firmy Viessmann.”

Program wizyty był bardzo bogaty i interesujący. Goście mieli okazję zobaczyć, jak wszechstronnie i sprawnie działa cały zakład, poznali innowacyjne technologie i byli pod ogromnym wrażeniem organizacji pracy.

Zastępca prezydenta miasta Ełku Artur Urbański zadowolony był zwłaszcza z poszerzenia wiedzy nt. wysokoefektywnych systemów ogrzewania gazowego, olejowego oraz na biomasę, w których zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania i patenty. „Firma Viessmann wyraziła gotowość wsparcia działań naszego samorządu w propagowaniu stosowania odnawialnych źródeł energii w mieście Ełku. – powiedział. - W ramach organizowanych Dni Ełku będziemy chcieli wraz z firmą Viessmann udostępnić mieszkańcom powiatu ełckiego stoisko związane z OZE oraz z  efektywnymi systemami grzewczymi przyszłości.”

Krzysztof Wilczyński z Urzędu Miejskiego w Ełku przy kotle na biomasę

Kotly_zaopatrujace_w_cieplo_zaklady_Viessmann

Kotły zaopatrujące w ciepło zakłady Viessmann

 

Tekst i fotografie: Anna Jakiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

logo_iee_72 logo oze