Doroczne spotkanie Energy Cities w Zagrzebiu

do_it_yourself_togetherW dniach 6-8 kwietnia 2011 roku w Zagrzebiu (Chorwacja) odbędzie się doroczne spotkanie Europejskiej Sieci Energy Cities, której członkiem jest nasze Stowarzyszenie. W trakcie spotkania Energy Cities oraz miasto Zagrzeb będą zachęcać europejskie władze lokalne do działania na rzecz poprawy lokalnej gospodarki energetycznej hasłem “Zrób to sam… razem z nami!”: Każde miasto stawia czoła własnym wyzwaniom związanym z energią i każde ma swoje atuty, jednakże tylko współpracując ze sobą nawzajem miasta będą dobrze przygotowane na to, co niesie ze sobą nieprzewidywalny XXI wiek.

Ze zobowiązaniami takimi jak Porozumienie Burmistrzów wiąże się wiele praktycznych działań, które torują drogę do lepszej przyszłości naszych miast: jedne wprowadzają drobne ulepszenia, inne są częścią szerszego planu realizowanego przez miasto. Wszystkie razem wzięte mają na celu osiągnięcie ustalonych celów energetycznych i klimatycznych, co oznacza też uczynienie z miast miejsc jeszcze bardziej przyjaznych do życia.

Zamierzeniem organizatorów dorocznego spotkania Energy Cities w kwietniu 2011 roku jest, by stało się ono źródłem inspiracji dla lokalnych decydentów i innych przedstawicieli miast i gmin, jak również firm i naukowców. Przedmiotem dyskusji będą lokalne polityki energetyczne oraz ich powiązanie z polityką klimatyczno-energetyczną prowadzoną na szczeblu wspólnotowym, przy czym nacisk położony zostanie na następujące kwestie:

  • Pomysłowe praktyki: w jaki sposób decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym wyznaczają nowe trendy;
  • Cenne źródła: jak sfinansować realizację ciekawych pomysłów;
  • Przedstawienie innowacyjnych metod pozwalających uczynić miasta bardziej efektywnymi.

Podziel się swoimi umiejętnościami, doświadczeniami i wskazówkami w dziedzinie zrównoważonego planowania miejskiego z innymi europejskimi miastami i gminami w dniach 6-8 kwietnia 2011 roku w Zagrzebiu! Więcej informacji: http://www.energy-cities.eu/Zagreb-2011-Croatia