Seminarium szkoleniowe dla Struktur Wspierających w Huelvie (Hiszpania)

smallDwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć “Energie Cités” (PNEC) wzięło udział w dwudniowym otwartym seminarium szkoleniowym dla Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów, które miało miejsce w Huelvie (Hiszpania) w dniach 18-19 listopada 2010 roku. Seminarium zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu zatytułowanego „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (ENERGY FOR MAYORS), którego koordynatorem w Polsce jest PNEC.

 

 

 

W seminarium udział wzięło około 80 przedstawicieli istniejących i potencjalnych Struktur Wspierających. Miało ono na celu wzmocnienie potencjału tych organizacji oraz optymalizację pomocy udzielanej przez nie miastom i gminom. W dostosowaniu programu seminarium do potrzeb Struktur Wspierających pomogły rezultaty badania przeprowadzonego wśród nich kilka miesięcy wcześniej.

 

W ramach seminarium wygłoszono szereg prezentacji oraz zorganizowano interaktywne warsztaty. Dzięki wygłoszonym prezentacjom uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się wielu praktycznych rzeczy na temat inicjatywy pn. „Porozumienie Burmistrzów” i jej wdrażania, jak również mogli posłuchać o doświadczeniach i dobrych praktykach wzorcowych Struktur Wspierających oraz o możliwościach pozyskania funduszy na realizację działań związanych z Porozumieniem. W trakcie interaktywnych warsztatów uczestnicy seminarium wymienili się natomiast spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz pomysłami dotyczącymi tego, jak zostać Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów i jak dobrze wywiązać się z tej roli.