logo european climate pact

Europejski Pakt na rzecz Klimatu to inicjatywa osób zjednoczonych wokół wspólnej sprawy, którą jest budowanie bardziej zrównoważonej Europy. Pakt jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga Unii Europejskiej w osiągnięciu celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Jest realizowany we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu obejmuje:

 • poszerzanie wiedzy o zmianach klimatu
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań
 • budowanie synergii oraz maksymalizowanie wpływu przeprowadzanych działań

Jako część Europejskiego Zielonego Ładu, Pakt ma aspiracje, by stać się żywą przestrzenią do dzielenia się informacjami, debatowania i podejmowania działań w związku ze zmianą klimatu. Oferuje wsparcie dla rozwoju i działania europejskich ruchów na rzecz klimatu. Angażuje różne podmioty - zarówno osoby fizyczne, prawne, organizacje, jak i samorządy. 

Dlaczego powstał Pakt na rzecz Klimatu i jakie są jego cele?

Europejski Pakt na rzecz Klimatu powstał jako platforma do wspólnej pracy i nauki, opracowywania rozwiązań i budowania sieci na rzecz rzeczywistych zmian. Chce zapewnić podatny grunt dla inicjatyw, sieci i ruchów, które już zaczęły rewolucjonizować podejście do działań na rzecz klimatu w Europie.

Celem inicjatywy jest:

 • Wzmocnienie pozycji niezliczonych Europejczyków, którzy są gotowi wnieść swój wkład w jakikolwiek sposób, i dotrzeć do tych, którzy do tej pory byli mniej zaangażowani.
 • Podnoszenie świadomości na temat kwestii klimatycznych i działań UE.
 • Zachęcanie do działań na rzecz klimatu i katalizowanie zaangażowania.
 • Łączenie obywateli i organizacji działających na rzecz klimatu i wsparcie w uczeniu się od siebie nawzajem.

Jest to realna odpowiedź na kryzys klimatyczny, któremu jako część Unii Europejskiej mamy możliwość przeciwdziałać. Świat powinien kontynuować działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i osiągnięcia celów z Porozumienia Paryskiego. W grudniu 2019 r. został uruchomiony Europejski Zielony Ład, aby wdrożyć polityki wspierające tworzenie bardziej sprawiedliwych, zdrowszych i zamożniejszych społeczeństw, jednocześnie gwarantując dostęp do zasobów przyszłym pokoleniom. Ogólnoeuropejskie badania pokazują, że Europejczycy postrzegają zmiany klimatu jako bardzo ważny dla nich temat. UE reaguje więc nie tylko na wyniki badań naukowych, ale także na potrzeby ze strony obywateli. 

Rozwiązania przedstawione w Europejskim Zielonym Ładzie mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy ludzie, społeczności i organizacje zaangażują się i będą podejmować wspólne inicjatywy - właśnie takie jak Europejski Pakt na rzecz Klimatu.

Jak można się zaangażować?

Każdy może być częścią Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Zachęcamy do zaangażowania się w sposób, który najbardziej odpowiada charakterowi działalności!

Kim są Ambasadorki i Ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu?

Ambasadorzy i Ambasadorki Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu informują, inspirują i wspierają politykę klimatyczną i działania w swoich społecznościach i sieciach, którzy spełniają wymagania określone tutaj

To szerokie grono ludzi z różnych branż, których łączy chęć dążenia do neutralnego klimatycznie świata. Są wśród nich:

 • liderzy i liderki organizacji lub stowarzyszeń;
 • liderzy i liderki społeczności, nieformalnych grup lub ruchów;
 • burmistrzowie, parlamentarzyści i parlamentarzystki, decydenci i decydentki lub inne osoby sprawujące urzędy publiczne;
 • przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kulturalnych, edukacyjnych lub badawczych;
 • influencerzy i influencerki, liderzy i liderki opinii.

Nabór do grona Ambasadorów odbywa się raz w roku. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do społeczności Paktu na rzecz Klimatu, nie będąc Ambasadorem - możesz to zrobić w każdej chwili. Warto być na bieżąco, śledzić informacje na stronie i subskrybować newsletter Paktu, aby dowiedzieć się więcej o bieżących działaniach w ramach inicjatywy i kolejnych naborach.

Jakie są wartości Paktu na rzecz Klimatu?

 1. Nauka, odpowiedzialność i zaangażowanie: Uczestnictwo w Pakcie wiąże się z pozytywnymi działaniami na rzecz klimatu, które stanowią inspirację lub zachęcenie innych do zaangażania. Społeczność Paktu przyczynia się do konkretnych - opartych na nauce - aktywności z jasnymi i  mierzalnymi wynikami, umożliwiającymi pokazanie skali wpływu.
 2. Transparentność: Dzielenie się istotnymi informacjami na temat działań, metodologii i wyników z innymi uczestnikami Paktu i opinią publiczną stanowi ważny element, który pomaga wprowadzać ulepszenia, uczyć się od innych, budować sieć kontaktów, dołączać do inicjatyw oraz zrozumieć wpływ podjętych działań na środowisko i społeczności.
 3. Stop greenwashingowi: zobowiązania będą rejestrowane w taki sposób, aby wykazać, że zobowiązania uczestników są konkretne, publiczne i przejrzyste. Postępy będą na bieżąco monitorowane w sposób zależny od możliwości uczestnika.
 4. Ambicja: osiągnięcie celów klimatycznych i środowiskowych, jest możliwe dzięki zmianom. Liczy się każdy mały krok, a uczestnicy Paktu mają również dążyć do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym realizacji wizjonerskich projektów, eksperymentów, czy nowych metod współpracy.
 5. Działania dostosowane do kontekstu lokalnego: Im bliżej codziennej rzeczywistości ludzi, tym lepiej. Dyskusje i aktywności mają być dostosowane do lokalnego kontekstu i określonych grup docelowych. 
 6. Różnorodność i inkluzywność: Każdy, niezależnie od swojego obszaru zaangażowania, może wziąć udział w inicjatywie. Pakt ma na celu zniesienie barier w działaniach na rzecz klimatu, tak aby łatwo móc znaleźć się we właściwym miejscu i czasie, by wspólnie dbać o przyszłość Europy. Liczy się kreatywność i różnorodność poglądów.

Rola Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”

Stowarzyszenie pełni rolę krajowego koordynatora Paktu na rzecz Klimatu w Polsce. Poprzez współpracę z Ambasadorami i całą społecznością Paktu, krajowymi partnerami, lokalnymi samorządami i innymi interesariuszami w gminach możliwe będzie zwiększenie zaangażowania wszystkich obywateli w transformację środowiskową, zainspirowanie ich do działań na rzecz klimatu i połączenia sił we wspólnym dążeniu do przeciwdziałania zmianie klimatu.

Krajowy koordynator realizuje następujące zadania:

 1. Promocja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu.
 2. Organizacja wydarzeń szerzących świadomość i zachęcających do zmiany zachowań.
 3. Gromadzenie dobrych praktyk i rozpowszechnianie ich na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 4. Wspieranie Ambasadorów i społeczności Paktu.

Materiały:

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi źródłami informacji: