Zapraszamy wszystkie gminy, którym nieobojętny jest stan środowiska naturalnego, do przystąpienia do Stowarzyszenia.
Samorządy lokalne odgrywają kluczową rolę w obliczu wyzwania, jakie stanowią zmiany klimatu oraz dyrektywy unijne mające na celu przeciwdziałanie ich skutkom.

Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom udział w projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego, wymianę doświadczeń i tworzenie rozwiązań powtarzalnych, możliwych do wykorzystania w województwach, powiatach, miastach i gminach. Pomaga w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, także dzięki włączaniu się w prace europejskiej Sieci Miast „Energy Cities”.

W wyniku naszej działalności wiele gmin zrealizowało inwestycje z zakresu energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej.

W przypadku wyrażenia chęci przystąpienia do Stowarzyszenia należy podjąć stosowną uchwałę Rady Miasta, wypełnić deklarację członkowską oraz wydelegować przedstawiciela. Dołączamy zatem deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, kopię Statutu oraz uchwałę o wysokości składek. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z naszym biurem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia

Wysokość składek

  Uchwała o składkach na rok 2024
  Uchwała o składkach na rok 2025

Statut Stowarzyszenia

Warto być Członkiem Stowarzyszenia!

„...Dzięki przynależności Cieszyna do Stowarzyszenia zyskaliśmy wiedzę o tym, jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne, działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie...”

dr inż. Bogdan Ficek
Burmistrz Miasta Cieszyna

 

„...Nasze kontakty ze Stowarzyszeniem zaowocowały modernizacją oświetlenia ulicznego oraz miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie (...)
Dzięki naszej współpracy prowadzimy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi...”

Marek Piorun
Burmistrz Dzierżoniowa

„Udział w prowadzonych przez Stowarzyszenie programach z zakresu racjonalnego wykorzystania energii i zastosowania odnawialnych źródeł energii jest szansą na uzyskanie większej efektywności i szybsze wdrożenia projektów. A to już ewidentnie przekłada się na wcześniejsze generowanie oszczędności i zmniejszenie emisji CO2. Ochrona klimatu i środowiska stanowią miarę naszego rozwoju cywilizacyjnego, dlatego warto działać razem.”

Zbigniew Michniowski
Zastępca Prezydent Miasta Bielsko-Biała

„...Dzięki szkoleniom organizowanym przez Stowarzyszenie wzrosło zainteresowanie gminy Nowa Dęba możliwościami zastosowania energii odnawialnych. Efektem zainteresowania tymi zagadnieniami jest kotłownia na biomasę o mocy 8 MW i zadowolenie mieszkańców Nowej Dęby z dostarczanej taniej energii...”

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

„Koszty przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” są symboliczne, a korzyści mogą być ogromne.... Zyskujemy m.in. dostęp do szerokiej informacji na temat możliwości pozyskania pieniędzy na inwestycje w dziedzinie energetyki. Poza tym miasto ma szanse wypracować spójną politykę energetyczną, której dotąd nie było. Angażując się w realizację międzynarodowego projektu MODEL, w Polsce prowadzonego przez Stowarzyszenie planujemy zatrudnienie specjalisty pełniącego rolę głównego energetyka miasta.”

Janusz Fugiel
Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice