Konferencja „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne”

W dniach 27-28 września 2010 r. odbyła się konferencja końcowa projektu Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja skierowana do przedstawicieli gmin,  osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w budynkach oraz dyrektorów szkół, zgromadziła prawie 90 uczestników. Tematy konferencji dotyczyły audytów i świadectw charakterystyki energetycznej, roli edukacji w zarządzaniu energią, źródeł finansowania inwestycji w budynkach użyteczności publicznej oraz wpływu oświetlenia na zużycie energii w tego typu budynkach.

Wystąpienia zostały podzielone na sześć sesji tematycznych:

Sesja I. Świadectwa charakterystyki energetycznej

Pan Tomasz Gałązka, główny specjalista Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury przedstawił stan wdrażania dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej  budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki  energetycznej budynków. Następnie pan Aleksander Panek, Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przedstawił doświadczenia i wnioski dotyczące metodologii przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej.

Sesja II. Audyty budynków komunalnych

Podczas której właściciel firmy EGOTERM S.J. podsumował audyty opracowane dla 40 budynków zgłoszonych do projektu. Następnie Prezes Zarządu  Carbon Engineering sp. z o.o., pan Wojciech Piskorski, przybliżył możliwości wynikające z Systemu Zielonych Inwestycji. W kolejnym wystąpieniu kierownik projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych” przedstawił osiągnięcia tego projektu.

Sesja III. Termomodernizacja budynków komunalnych – przykłady miast

Pozytywne przykłady działań w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej przedstawili: Zygmunt Kuc - kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej w Dzierżoniowie, Adam Markowski - wójt gminy Janów oraz Stanisław Zalewski - Naczelnik Wydziału Edukacji w Ełku.

Sesja IV. Rola edukacji w zarządzaniu energią

Pani Anna Jaskuła, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia, przedstawiła założenia i korzyści wynikające z wdrażania projektu „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych” (EURONET 50/50).

Następnie przedstawicie szkół zaprezentowali działania prowadzone w ich placówkach. Warto brać przykład z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Szkoły Podstawowej w Janowie czy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach. Działania prowadzone w tych szkołach pokazują wyraźnie jak aktywnie dzieci angażują się w kampanie dotyczące oszczędzania energii.

Spotkanie z przedstawicielami szkół i gmin było znakomitą okazją do wręczenia prezentów – urządzeń pomiarowych (termometr, luksomierz, miernik energii), które będą pomocne przy przygotowywanych przez nauczycieli lekcji z zakresu ochrony środowiska i oszczędzania energii.

Sesja V. Finansowanie inwestycji w budynkach użyteczności publicznej przez źródła krajowe

Sposoby finansowania inwestycji dla budynków komunalnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił pan Robert Bażela – kierownik zespołu weryfikacji. Ponadto o możliwościach współfinansowania oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska opowiedział główny ekolog placówki - Włodzimierz Rożnowski.

Sesja VI. Oświetlenie w budynkach publicznych

O zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, jako jednej z możliwości na ograniczenie opłat za oświetlenie przedstawiła Magdalena Mrowczyk, specjalista z Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie. Następnie dyrektor generalny  Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”, pani Narcyza Barczak-Araszkiewicz przedstawiła kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych dotyczących oświetlenia. W kolejnej prezentacji współwłaściciel firmy Światłoprojekt s.c., pan Jacek Piotrowski, przedstawił zalety i wady stosowania energooszczędnego oświetlenia w budynkach komunalnych. Na zakończenie sesji najnowsze osiągnięcia dotyczące oświetlenia LED przedstawiła pani Katarzyna Stańczyk z firmy LBL S.C. Partner Handlowy Philips.

Prezentacje do pobrania w formie plików .pdf:

 1. Działania Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” na rzecz poszanowania energii, Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Wdrażanie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Tomasz Gałązka, Główny Specjalista, Ministerstwo Infrastruktury
 3. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej – doświadczenia i wnioski, Aleksander Panek, Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 4. Audyty energetyczne w szkołach i urzędach, Dariusz Curyło, Prezes, EGOTERM s.j.
 5. Praktyczne aspekty obliczania redukcji emisji na potrzeby projektów wykorzystujących dofinansowanie z Systemu Zielonych Inwestycji w ramach programu priorytetowego „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, Wojciech Piskorski, Prezes Zarządu, Carbon Engineering sp. z o.o.
 6. Podsumowanie projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, Marcin Łojek, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 7. Termomodernizacja – doświadczenia miasta Dzierżoniów , Zygmunt Kuc, Kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej, Urząd Miasta Dzierżoniów
 8. Przykłady termomodernizacji w gminie Janów, Adam Markowski, Wójt Gminy Janów, Urząd Gminy Janów
 9. „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych” (EURONET 50/50) – Anna Jaskuła, Zastępca Dyrektora, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 10. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie, Nauczyciel, Grażyna Król
 11. Szkoła Podstawowa nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Dyrektor szkoły, Dorota Bulińska
 12. Szkoła Podstawowa w Janowie, Nauczyciel, Mariola Turowska – Moskalik
 13. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, Dyrektor szkoły, Bernarda Głowacka
 14. Doświadczenia WFOŚiGW w finansowaniu inwestycji w budynkach użyteczności publicznej, Robert Bażela, Kierownik Zespołu Weryfikacji, WFOŚiGW w Krakowie
 15. Finansowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł , oferta BOŚ S.A., Włodzimierz Rożnowski, Główny Ekolog Oddziału BOŚ w Krakowie
 16. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej szansą gmin na ograniczenie opłat na oświetlenia , Magdalena Mrowczyk, Specjalista, Urząd Regulacji Energetyki, Południowo - Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie
 17. Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych. Oświetlenie, Narcyza Barczak-Araszkiewicz, Dyrektor Generalny, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
 18. Energooszczędne oświetlenie w budynkach komunalnych, Jacek Piotrowski, Współwłaściciel, Światłoprojekt s.c.
 19. Nowe światło-nowa jakość, Katarzyna Stańczyk, LBL S.C. Partner Handlowy Philips