Przetargi i zapytania ofertowe

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na usługę druku poradnika dla gmin. Postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt jest ponadto dofinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełniony formularz oferty należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 22.11.2019 r., o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

loga2
 Logo NFOSiGW 4

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités".

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na wsparcie merytoryczne realizacji projektu GRAD, tj. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”,  finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI), w tym opracowania 8 wzorcowych lokalnych strategii zielonych dachów.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 2 – Opis projektu GRAD (doc)

Wypełniony formularz oferty wraz z referencjami należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Polska. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r., o godz. 16:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

grad logos

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” ponownie zaprasza do składania ofert na informatyczne opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wskaźnika śladu wodnego na stronie www.sladwodnymiast.pl w zakładce „Narzędzie do obliczania śladu wodnego”. Postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt jest ponadto dofinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełniony formularz oferty wraz z referencjami należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 13.11.2018 r., o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na informatyczne opracowanie programu komputerowego służącego do obliczania wskaźnika śladu wodnego na stronie www.sladwodnymiast.pl w zakładce „Narzędzie do obliczania śladu wodnego”. Postępowanie jest prowadzone na potrzeby projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja. Projekt jest ponadto dofinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełniony formularz oferty wraz z referencjami należy przesłać w wersji elektronicznej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30.10.2018 r., o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Unieważnienie postępowania

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na przygotowanie merytorycznych szczegółowych wytycznych do przygotowania programu komputerowego do obliczania wskaźnika śladu wodnego w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 13.06.2018 r., o godzinie 09.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na wykonanie obliczeń śladu wodnego dla wybranych miast w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 20.04.2018 r., o godzinie 16.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” nr POIS.02.04.00-00-0077/16-00, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przez NFOŚiGW na podstawie umowy nr 263/2017/Wn50/OP-PO-YS/D.

Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (doc)

Wypełnione załączniki do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać w wersji elektronicznej mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać faksem na numer +48 12 429 17 93, lub złożyć osobiście lub za pomocą poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 25.01.2018 r., o godzinie 9.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Logo zestaw RGB

 

 

 

 

logotyp-01Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej publikacji odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowej systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. 

„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE.

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 7 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub odebrać w siedzibie zamawiającego

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2018.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17-18.01.2018.

Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn.
„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 10 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15/18.12.2017.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19/20.12.2017.

 

Informacja o złożonych ofertach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta wykonawcy.

Odpowiedź (tj. wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt. 10  prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej - osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER” na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23.10.2017 roku, o godzinie 16.00.

Oferty, które dotrą do Wykonawcy po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.10.2017

Pytania i odpowiedzi z dnia 18/19.10.2017

Wyniki zapytania ofertowego