Wydarzenia

Ponad 200 przedstawicieli miast w Bielsku-Białej

Ponad 200 przedstawicieli miast, prezydentów i burmistrzów wzięło udział w dniach 25 i 26 września br. w szóstym Kongresie Miast Polskich w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyło także nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne obrady były poświęcone jakości życia w miastach.

W drugim dniu obrad gościem Kongresu był Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP, który mówił o konieczności ograniczenia emisji CO2 oraz oparcia energetyki polskiej na czystych technologiach węglowych i źródłach odnawialnych. Ponadto dokonał uroczystego otwarcia wystawy plakatów prezentujących dokonania miast europejskich, a wśród nich Bielska-Białej, w dziedzinie ochrony klimatu.

Czytaj więcej...

VI Kongres Miast Polskich, 25-26 września 2008 r., Bielsko-Biała

Zapraszamy do uczestnictwa w sesji

„Rola miast w kształtowaniu środowiska - wpływ na kształt klimatu”

która odbywać się będzie w drugim dniu VI Kongresu Miast Polskich.


Jednym z najważniejszych obecnie problemów, przed którymi stoją samorządy, to bezpieczeństwo dostaw energii, koszty zaopatrzenia w energię oraz ochrona klimatu, jako wdrażany w Unii Europejskiej program. Miasta zużywają 75% energii oraz emitują 80% zanieczyszczeń i od polityki miast w tym zakresie, w dużej mierze zależy realizacja przyjętego w UE programu „3x20”.

Mając tego świadomość Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, zainicjował w bieżącym roku we współpracy z Energie Cités Europa, program Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów), a założenia tego programu zostaną przedstawione w czasie Kongresu przez przedstawiciela Komisji Europejskiej. Ponadto zaprezentujemy realizację projektów obydwóch stowarzyszeń jak i dokonania Bielska-Białej w zakresie zarządzania energią oraz współpracy krajowej i międzynarodowej.

Czytaj więcej...

SEMINARIUM: Poprawa Efektywności Wykorzystania Energii – Wzorcowa Rola Samorządu Terytorialnego

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych na pierwsze z cyklu seminariów organizowanych przez w ramach międzynarodowego projektu MODEL realizowanego w programie Inteligentna Energia dla Europy Komisji Europejskiej.
 
Projekt MODEL został nagrodzony jako Najbardziej Obiecujący Projekt podczas tygodniowej Konferencji "EU Sustainable Energy Week" w Brukseli w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2008r. Nagrodę Specjalną wręczył Komisarz UE Andris Piebalgs.

Czytaj więcej...

IV europejskie Forum BISE GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach 24-26 października 2007 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, IV Forum BISE (Better Integration for Sustainable Energy - W kierunku lepszej integracji na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią) pt. GMINY WZOREM DLA MIESZKAŃCÓW.

Czytaj więcej...