Logo EnergyMeasuresCelem projektu jest poprawa efektywności energetycznej zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych dzięki podniesieniu świadomości energetycznej mieszkańców,  zmianie ich nawyków oraz zastosowaniu niskonakładowych środków oszczędzania energii. Realizacja przewidzianego w ramach projektu programu doradztwa energetycznego pozwoli wybranym gospodarstwom na uzyskanie indywidualnej oceny aktualnej sytuacji i porady eksperckiej, a w efekcie ograniczenie zużycia i kosztów energii dzięki wprowadzeniu konkretnych rozwiązań. Działania projektowe pomogą również usprawnić lokalne polityki, ułatwią diagnozowanie zjawiska ubóstwa energetycznego, a także przyczynią się do poprawy dobrostanu mieszkańców i – dzięki zmniejszeniu zużycia energii – do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zaplanowane działania:

  • określenie kluczowych wskaźników, metod i narzędzi, pozwalających na identyfikację gospodarstw zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego
  • opracowanie i uruchomienie programu doradztwa energetycznego dla gospodarstw domowych
  • zdefiniowanie niskonakładowych działań, umożliwiających ograniczanie zużycia energii w poszczególnych gospodarstwach domowych
  • stworzenie zespołu doradczego, skupiającego ekspertów i praktyków z ww. zakresu, który będzie wspierał określenie potrzeb i problemów grupy docelowej oraz realizację działań projektowych
  • organizacja warsztatów szkoleniowych zjawiska ubóstwa energetycznego, dla wszystkich interesariuszy zainteresowanych tematem
  • zebranie najlepszych praktyk w zakresie bezpośredniego wspierania gospodarstw domowych zagrożonych bądź dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego
  • ocena stanu prawnego i wpływu administracji publicznej na łagodzenie zjawiska ubóstwa energetycznego
  • stworzenie poradnika dotyczącego metod zmiany nawyków związanych z użytkowaniem energii
  • założenie interaktywnej strony internetowej oraz kanału na platformie YouTube jako materiałów dostępnych dla gmin i organizacji zainteresowanych tematem walki z ubóstwem energetycznym czy opracowaniem strategii wsparcia gospodarstw nim zagrożonych

Okres realizacji: wrzesień 2020 – marzec 2024

Koordynator: Uniwersytet w Cork

Polski partner: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Zaangażowane kraje: Irlandia, Francja, Niemcy, Północna Macedonia, Polska, Bułgaria, Belgia, Wielka Brytania

Finansowanie: Program Horyzont 2020

Strona internetowa projektu: https://energymeasures.eu/poland 

Biuletyn:

 

Kampania "Energia na miarę":

Mieszkańcy Bielska-Białej w ramach programu mogą zgłosić się, by wziąć udział w kompleksowym procesie doradczym dotyczącym racjonalnego korzystania z energii. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą energetycznym wypełniają krótką ankietę diagnostyczną, aby następnie otrzymać zestaw spersonalizowanych wskazówek - pozwalających zmniejszyć zużycie energii bez nakładów finansowych oraz Energetyczny Pakiet – zawierający urządzenia ułatwiające wdrażanie zaproponowanych rozwiązań, takich jak żarówki energooszczędne, perlatory, czy maty termoizolacyjne. Odwiedzający mieszkańców doradcy posiadają identyfikatory z logotypem Bielsko-Biała chroni klimat.

"Program „Energia na miarę” to niepowtarzalna szansa i możliwość spojrzenia na temat efektywności energetycznej w indywidualny sposób.” – mówi prezydent Bielska-Białej – Jarosław Klimaszewski w liście do mieszkańców.

Program skierowany jest do osób chcących:
- świadomie korzystać z energii elektrycznej i cieplnej,
- zmniejszyć zużycie energii bez ograniczenia komfortu życia,
- znaleźć proste i niedrogie rozwiązania pozwalające na lepsze wykorzystanie energii.

Uczestnicy programu mają także możliwość wziąć udział w przygotowanym dla nich konkursie. Dla najlepszych, którzy w przeciągu 12 miesięcy zauważą widoczne korzyści i pozytywne zmiany w swoich mieszkaniach i domach, przewidziano wartościowe nagrody rzeczowe!

Materiały promocyjne:

Podstrona kampanii: http://www.pnec.org.pl/pl/energianamiare

 

EU flag colour highProjekt jest finansowany z programu Horyzont 2020, największego programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej, w ramach umowy grantu nr 894759.

Zawartość tej strony służy wyłącznie celom informacyjnym. Odpowiednie instrumenty prawne i szczegóły programu mają pierwszeństwo przed informacjami zawartymi na tej stronie. Komisja Europejska lub EASME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.