Wydarzenia

„Europejskie programy ochrony klimatu jako sposób poprawy jakości życia w miastach”

Zapraszamy do udziału w sesji „Europejskie programy ochrony klimatu jako sposób poprawy jakości życia w miastach (miejska polityka energetyczna)” w dniu 25 września  2009 r. w Gnieźnie organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” podczas VII Kongresu Miast Polskich „Jakość usług komunalnych”.

Sesja jest kontynuacją działań Stowarzyszenia dotyczących wdrażania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przez polskie samorządy.

 

 PROGRAM

aIM 4 SME’s – Spotkanie Grupy Sterującej

W dniu 17.09.2009 w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Projektem (Local Project Steering Group) w ramach projektu „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”

Czytaj więcej...

„Wyobraź sobie energetyczną przyszłość swojej gminy”

Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Jacka Krywulta

To wyjątkowe wydarzenie jest przede wszystkim spotkaniem dla tych, którzy kształtują obraz naszych miast, którzy kierują drogami ich rozwoju i którym zależy na tym, by środowisko naszego zamieszkania było czyste i zdrowe.

Nierzadko w realizacji takiego zamierzenia napotykamy ogromną ilość przeszkód. Wszystko wokół jakby przekonuje nas, że to się nie uda.

Wystawa IMAGINE przemawia zupełnie inaczej: głosem wybranych 17 miast z całej Europy, w których pomimo przeszkód udało się osiągnąć sukces, inspiruje oryginalne pomysły i zachęca do określenia własnej drogi. Przemawia zarówno tekstem jak i obrazem pełnym życia i piękna. W tym dniu wokół wystawy gromadzimy jej organizatorów oraz przedstawicieli modelowych miast, którzy osobiście przedstawią swoje doświadczenia.

Czytaj więcej...

Nowy Zarząd Energie-Cités spotkał się w Heidelbergu

30 czerwca 2009 roku w Heidelbergu spotkał się nowy Zarząd Europejskiej Sieci Miast Energie-Cités, wybrany 23 kwietnia na Walnym Zebraniu Energie-Cités w Brukseli. Gospodarzem spotkania był burmistrz Heidelbergu, Eckart Würzner, który po raz kolejny został prezesem Sieci. W trakcie spotkania spośród nowych członków zarządu Energie-Cités wybrano wiceprezesów.

 

Nowymi wiceprezesami Energie-Cités zostali:

  • Bielsko-Biała (Polska), reprezentowana przez Zbigniewa Michniowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta
  • Paryż (Francja), reprezentowany przez Denisa Baupina, Zastępcę Mera Miasta
  • Helsinki (Finlandia), reprezentowane przez Pekkę Sauri, Zastępcę Prezydenta Miasta
  • Brasov (Rumunia), reprezentowane przez George’a Scipcaru, Burmistrza Miasta
  • Rada Hrabstwa Cork (Irlandia), reprezentowana przez Alana Colemana, Radnego
  • Leicester (Wielka Brytania), reprezentowane przez Sarę Russell, Radną

Czytaj więcej...

Konferencja „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”

Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Zbigniew Michniowski wziął udział w Drugiej Konferencji Krakowskiej „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w dniach 18-19 czerwca 2009 roku. Jej uczestnicy analizowali wpływ kluczowych trendów globalnych na rozwój Polski. Wśród prelegentów znalazł się Jerzy Buzek, były premier RP, eurodeputowany i kandydat na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który podkreślił, że problemy dotyczące energii i ochrony klimatu będą stanowiły jedno z najważniejszych wyzwań dla Polski i Europy w najbliższym czasie. 

Czytaj więcej...

„Porozumienie Burmistrzów” w Krakowie

Międzynarodowa konferencja „POROZUMIENIE BURMISTRZÓW - europejska inicjatywa ochrony klimatu”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 28-29 maja 2009 r. zgromadziła ponad 100 uczestników zainteresowanych przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym w miastach i gminach.

Czytaj więcej...

15-lecie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

W tym roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” obchodzi 15. rocznicę swojej działalności, dlatego zaprosiliśmy najbardziej aktywnych członków naszej sieci do przedstawienia swoich osiągnięć oraz historii współpracy ze Stowarzyszeniem podczas konferencji „POROZUMIENIE BURMISTRZÓW - europejska inicjatywa ochrony klimatu”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa w dniach 28-29 maja 2009. Dokonania swoich miast i gmin zaprezentowali: Andrzej Wucki, UM Cieszyn; Zygmunt Kuc, UM Dzierżoniów; Adam Markowski, wójt Janowa; Wiesław Ordon, burmistrz Nowej Dęby; Piotr Mikulski, UM Ogrodzieniec oraz Marek Gabzdyl, wójt Raciechowic.

Czytaj więcej...

aIM 4 SME’s – Spotkanie Partnerów projektu

W daniach 26-27.05.2009 w budynku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie partnerów projektu  „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach – aIM 4 SME’s”.

Czytaj więcej...

Miejskie Dni Inteligentnej Energii w Gorlicach

15 maja 2009 r. w Gorlicach odbył się Miejski Dzień Inteligentnej Energii  w ramach projektu "Zarządzanie energią przez władze lokalne" MODEL współorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites".

Na gorlickim rynku zgromadziła się licznie młodzież szkolna z własnoręcznie wykonanymi transparentami o treściach ekologicznych. Zaproszonych gości powitał Zastępca Burmistrza Gorlic Janusz Fugiel. Następnie odbyła się prezentacja programów artystycznych młodzieży z gorlickich szkół miejskich.

Czytaj więcej...

Nagroda dla Bielska-Białej i Cieszyna w III edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

Bielsko-Biała i Cieszyn znalazły się wśród miast nagrodzonych w III edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce, organizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. Bielsko-Biała zwyciężyło w kategorii gmin powyżej 100 000 mieszkańców dzięki poziomowi oszczędności uzyskanemu poprzez wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii w 39 budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację systemu ciepłowniczego. Cieszyn natomiast zajął drugie miejsce w kategorii gmin od 30 000 do 100 000 mieszkańców.

Czytaj więcej...