logo Energy LiteracyCelem projektu jest wzmocnienie potencjału władz publicznych w zakresie renowacji budynków użyteczności publicznej, co pomoże im sprostać najważniejszym wyzwaniom towarzyszącym takim działaniom, umożliwienie zmiany zachowań oraz przygotowanie kluczowych graczy sektora publicznego do wprowadzania zmian, potrzebnych do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i poprawy efektywności energetycznej.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Projekt CaPABle zakłada holistyczne i oddolne podejście do tematu renowacji, proponując innowacyjne komponenty na wszystkich etapach jej realizacji. Proponuje on logiczny model budowania kompetencji integrujący następujące elementy:

 • Opracowanie międzynarodowego podręcznika budowania kompetencji CaPABle.
 • Realizacja skierowanego do władz publicznych programu budowania kompetencji CaPABle.
 • Przeszkolenie ambasadorów szkoleniowych CaPABle.
 • Skupienie się na renowacji jako kluczowej sile napędzającej zrównoważoną transformację i ochronę klimatu.
 • Organizacja ukierunkowanych, krajowych wydarzeń podnoszących świadomość, a także międzynarodowej konferencji końcowej w celu zaangażowania i dotarcia do szerszej sieci grup docelowych, interesariuszy i odbiorców.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • Pracownicy sektora publicznego różnych poziomów, w tym urzędnicy, funkcjonariusze, menadżerowie zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju zostaną przeszkoleni w oparciu o międzynarodowe doświadczenia i zyskają kompetencje, które pomogą im sprostać wyzwaniom związanym z renowacją budynków użyteczności publicznej.
 • Kluczowi interesariusze z sektora publicznego, edukacyjnego i przemysłowego dołączą do wydarzeń demonstracyjnych programu budowania kompetencji CaPABle.
 • Organizatorzy szkoleń, przedstawiciele instytucji kształcenia dorosłych i szkolenia zawodowego, a także władz publicznych i kluczowych interesariuszy wykorzystają wyniki projektu i włączą je do swoich programów, a tym samym rozwiną swoje możliwości reagowania na potrzeby szkoleniowe powiązane z pilnymi celami środowiskowymi i klimatycznymi.
 • Materiały podnoszące świadomość i kompetencje zostaną szerszej rozpowszechnione poprzez dostarczenie – za pomocą mediów cyfrowych – rekomendacji politycznych, a także organizację 4 dedykowanych wydarzeń.

Partnerzy projektu:

 • Amici della Terra Onlus – Rzym, Włochy
 • PEDMEDE SOMATEIO – Ateny, Grecja
 • SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – Radom, Polska
 • GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Ljubljana, Słowenia
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités – Kraków, Polska
 • FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL EDILIZIA – Rzym, Włochy
 • HELLENIC MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY – Ateny, Grecja

Okres realizacji: 1.02.2022 r. – 31.07.2024 r.

logo EN Co funded by the EU POSFinansowanie: Projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.