Logo Slad wodny miast kolorCelem projektu jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarze miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4: ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp projektu 2.4.5b: Budowanie potencjału i integracja oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2020.

Całkowity koszt projektu: 561 059,77 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 460 372,20 PLN.

Dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW: 54 156 PLN.

Planowany efekt projektu: Rozwój potencjału i integracja grup posiadających największy wpływ na gospodarkę wodną w mieście m.in. poprzez wykorzystanie w praktyce podejścia śladu wodnego, powielanie dobrych praktyk oraz edukację konsumentów wody. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby polskich miast stale poszukujących innowacyjnych narzędzi w obszarze zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, jak również na potrzeby mieszkańców wskazujących na deficyt informacji w zakresie gospodarki wodnej.

Strona internetowa: http://www.sladwodnymiast.pl/

Zestawienie działań:

 1. Opracowanie materiałów edukacyjnych (artykuły prasowe, e-plakaty, broszury informacyjne).
 2. Konferencja inauguracyjna nt zarządzania i gospodarowania wodą na terenach zurbanizowanych
 3. Obliczanie śladu wodnego dla wybranych miast – określenie ilości wody (zielonej, niebieskiej i szarej) zużytej w granicach geograficznych 5 miast.
 4. Cykl szkoleń dla lokalnych decydentów odnośnie systemów monitorowania i oceny gospodarowania wodą w miastach, wyznaczenia śladu wodnego w miastach oraz wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania wodą.
 5. Kampania informacyjno-promocyjna, czyli szeroka dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych opracowanych w ramach projektu.
 6. Opracowanie programu komputerowego do obliczania śladu wodnego
 7. Poradnik dla gmin – przygotowanie, druk i dystrybucja poradnika dotyczącego racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych w obszarach zurbanizowanych
 8. Podróże studyjne do miast podejmujących wzorcowe i innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (Łódź, Bydgoszcz).
 9. Konferencja końcowa, podczas której zostaną przedstawione rezultaty projektu oraz osiągnięcia uczestniczących w nim miast.
 10. Zarządzanie projektem.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Realizacja projektu wymaga stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z jego realizacją.

W związku z powyższym informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ (minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: 

 • specjalny adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - formularz

Szczegółowe informacje można uzyskać w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (czytaj więcej).