Konferencja „Władze lokalne z Europy Środkowej i Wschodniej wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom”

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zatytułowanej „Władze lokalne z Europy Środkowej i Wschodniej wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom”, która będzie miała miejsce 24 marca 2010 roku w Brukseli. Dla tych z  państwa, którzy nie mają możliwości osobistego uczestnictwa w tym wydarzeniu, mamy dobrą wiadomość! Przebieg konferencji będzie można obejrzeć przez Internet! Wystarczy wejść na stronę:
http://scic.ec.europa.eu/str/basic/charduri/

Wideo będzie dostępne przez okres 6 miesięcy, począwszy od dnia konferencji.

Konferencja „Władze lokalne…” kończy realizację projektu MODEL, w ramach którego 43 miasta z 11 Nowych Państw Członkowskich podjęły starania, by zostać wzorcami w zakresie zarządzania energią dla swoich mieszkańców oraz innych europejskich miast i gmin. Patronat nad wydarzeniem objął Jerzy Buzek, Prezydent Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy konferencji wspólnie zastanowią się nad rezultatami dwudziestoletnich wysiłków na rzecz rozwoju lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wskazując najbardziej udane inicjatywy w tym zakresie, a także postarają się zidentyfikować wyzwania i możliwości stojące przed władzami lokalnymi z tych państw w ciągu kolejnych 20 lat.

W trakcie konferencji będzie miała miejsce druga ceremonia rozdania nagród MODELu, w czasie której nagrodzone zostanie miasto pilotażowe, któremu udało się osiągnąć najlepsze rezultaty wynikające z uczestnictwa w projekcie, obejmujące powołanie jednostki ds. zarządzania energią, opracowanie i wdrożenie miejskiego programu energetycznego oraz organizację Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, choćby wirtualnego!

 Program konferencji