EL-Practice - Konferencja podsumowująca

Międzynarodowa konferencja na temat rozwijania umiejętności energetycznych wśród młodych dorosłych, która odbyła się 21 marca 2024 r., stanowiła kulminację projektu EL-Practice. Zorganizowane w ramach projektu wydarzenie dotyczyło kluczowej roli edukacji dorosłych w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy wzięli udział w prezentacjach ekspertów, dyskusjach panelowych i zapoznali się z kursem online na temat umiejętności korzystania z energii i powiązanych tematów.

Poniżej znajdziecie państwo film będący zbiorem najważniejszych konkluzji z omawianej konferencji. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia! 

 

EL-Practice - Relacje z warsztatów krajowych

W trakcie trwania projektu EL-Practice miejsce miało wiele spotkań edukacyjnych z których opinie i spostrzeżenia uczestników nie mogły zostać zapomniane. Z tego powodu partnerzy projektu postanowili uwiecznić te najciekawsze w postaci filmu, który znajdziecie państwo poniżej. 

Edukacja ekologiczna, szczególnie wśród dorosłych, ma kluczowe znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju. Warsztaty organizowane w różnych lokalizacjach dotyczyły potrzeb młodych dorosłych w wieku 29-39 lat w zakresie wiedzy o energii, ułatwiając dyskusje między przedstawicielami miast, eko-doradcami i organizacjami zajmującymi się ochroną klimatu. Sesje koncentrowały się na zrównoważonym wykorzystaniu energii, prezentując wyniki badań podkreślające luki w wiedzy na temat energii wśród młodych dorosłych. Warsztaty te położyły podwaliny pod projekt EL-Practice, mający na celu opracowanie interaktywnego e-kursu dostosowanego do potrzeb młodych dorosłych, promującego pozytywne nawyki energetyczne.

 

El-Practice - Promocja platformy szkoleniowej

Osoby które zainteresowane tematyką związaną z oddziaływaniem energii na nasze codzienne życie zapraszamy do zapoznania się z materiałem promocyjnym platformy szkoleniowej opracowaniej w ramach projektu EL-Practice

Kurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy online i dostępny jest w 5 różnych językach (polskim, angielskim, niemieckim, greckim, słoweńskim oraz chorwackim) i składa się z 4 mikroszkoleń: 

  1. Wprowadzenie do alfabetyzacji energetycznej
  2. Wykorzystanie energii i cele zielonego ładu
  3. Inwestycje, zachęty i dotacje związane z energią  
  4. Pozytywne zachowania i nawyki związane z energią 

 

EL-Practice - Krótkoterminowe szkolenie dla dorosłych (C2)

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego w ramach projektu EL-Practice. Materiał ten stanowi zbiór opinii uczestników szkolenia, które odbyło się w dniach 2-6 października 2023 r. w Zagrzebiu. 

Przedstawiciele organizacji partnerskich, wraz z młodymi dorosłymi z Austrii, Chorwacji, Grecji, Polski i Słowenii, zebrali się, aby pogłębić swoją wiedzę na temat umiejętności korzystania z energii i zrównoważonego rozwoju. Szkolenie obejmowało interaktywne sesje, dyskusje i praktyczne testowanie opracowywanego e-kursu. Prezentacje na tematy takie jak inwestycje w energię słoneczną i wzmocnienie pozycji obywateli w zakresie odnawialnych źródeł energii poszerzyły wiedzę uczestników. Sesje szkoleniowe nie tylko wyposażyły uczestników w nowe umiejętności i wiedzę, ale także sprzyjały współpracy i inspirowały do działań na rzecz bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości.

 

EL-Practice - Krótkoterminowe spotkanie dla pracowników (C1)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem przygotowanym w ramach projektu EL-Practice. Materiał ten przedstawia najważniejsze wnioski z wydarzenia, które jak później się okazało, stało się kluczowe dla przebiegu projektu dostarczając wszystkim partnerom odpowiedzi na pytania związane z platformą i przygotowaniem treści szkoleniowych. Sprzyjało to współpracy i nabywaniu nowych umiejętności, co czyniło z niego doskonałą okazję do rozwoju.

W czerwcu 2023 r. partnerzy projektu spotkali się w Grazu w Austrii na krótkoterminowym szkoleniu dla pracowników (C1). Spotkanie to stanowiło dynamiczną platformę dla partnerów z Polski, Słowenii, Chorwacji i Grecji w celu podniesienia ich umiejętności i umiejętności współpracy przy tworzeniu e-kursów. Uczestnicy zagłębili się w tematy związane z umiejętnościami energetycznymi, wymienili się wiedzą i położyli podwaliny pod rozwój mikroszkoleń. 

 

Bielsko-Biała: Miasto Dobrej Energii

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia liczne działania miasta Bielsko-Biała oraz placówek uniwersyteckich oraz kształcenia zawodowego i praktycznego z terenu miasta w obszarze zrównoważonego zarządzania energią, poprawy efektywności energetycznej i edukacji energetycznej. Materiał ten podkreśla również rolę współpracy pomiędzy tymi podmiotami na rzecz realizacji lokalnych celów klimatyczno-energetycznych.

Miasto Bielsko-Biała od początku lat 90-tych ubiegłego wieku aktywnie działa na rzecz walki ze smogiem oraz poprawy jakości życia mieszkańców.  Efektem wspólnych wysiłków jest ugruntowany wizerunek miasta, będącego liderem w dziedzinie efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska i klimatu. Film został zrealizowany w ramach projektu S3UNICA, finansowanego ze środków programu Interreg Europe, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków i infrastruktury uniwersyteckiej oraz wypracowanie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań wykorzystujących technologie inteligentnych sieci.

Płońsk na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystania OZE

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promującego działania Miasta Płońsk w obszarze zrównoważonej energii, rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Płońsk od lat działa na rzecz klimatu, ochrony powietrza, przyczyniające się tym samym poprawy jakości życia swoich mieszkańców.

Film prezentuje także działania przedsiębiorstw miejskich będących członkami Płońskiego Klastra Energii tj.: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Biogazowni Skarżyn.

Obszar Płońska stanowi region docelowy w projekcie ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, w ramach którego powstał niniejszy materiał. Projekt finansowany jest ze środków programu Interreg Central Europe, a jego celem jest zwiększenie umiejętności oraz kompetencji samorządów, społeczności lokalnych oraz użytkowników energii związanych z rozwojem i wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w małych systemach ciepłowniczych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i sprawdzenia, w jaki sposób można pozyskiwać energie, dbając o środowisko!

Warsztaty wizyjne w Sztumie

Aktywni lokalni liderzy, przedstawiciele szkół, przedszkola, MGOPS, ZHP, Sztumskiego Centrum Kultury, Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie i Urzędu MiG Sztum zebrali się w 7 października 2021 r. w siedzibie Klubu Senior+ w Sztumie, by podczas warsztatów wizyjnych zorganizowanych w ramach projektu BEACON lepiej poznać i zrozumieć koncepcję neutralności klimatycznej oraz opracować wspólną wizję przyszłości miasta neutralnego dla klimatu. Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy mieli okazję zaprezentować wypracowana wizję miasta oraz działania pomocne w jej realizacji przed kamerą, aby mogła trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców. Więcej informacji w relacji z tego wydarzenia.

Zobacz jak w Jaśle powstaje dobra energia

W ramach projektu EnPover powstał film prezentujący działania Jasła w obszarze energii, których głównymi beneficjentami są mieszkańcy, również ci, dotknięci ubóstwem energetycznym. Film prezentuje m.in. program wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Burmistrz Jasła zapowiedział wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz opalane peletonem w 230 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz podłączenie 11 budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Te i wiele innych informacji o zadaniach miasta, a także korzyściach jakie przynosi miastu jego prowadzenie opisano w materiale. Zapraszamy do obejrzenia filmu, gdzie zostały wymienione także inne działania gminy oraz pokazano piękno Jasła. Miłego oglądania!

Zamość - miasto przyjazne energii

Zamość to kolejne miasto przyjazne energii, które zaprezentowało swoje działania w filmie powstałym w ramach projektu EnPover. Materiał przedstawia między innymi inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców, przede wszystkim w zakresie efektywności energetycznej. Pokazuje też jakie kampanie społeczne prowadzone są w mieście: te dotyczące prawidłowego zarządzania energią w domach oraz te informujące o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla budynków prywatnych. Zachęcamy do zapoznania się z tym oraz innymi działaniami Zamościa, które w 2020 roku zostało nagrodzone statuetką Samorząd przyjazny energii!

Sztum - miasto pełne dobrej energii

Kolejny film w ramach projektu EnPover przedstawia działania na rzecz ochrony klimatu w Sztumie. Władze gminne pokazują jak dbają o mieszkańców ubogich energetycznie, wspierają wymiany starego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku, czy pomagają uzyskać środki na termomodernizację budynku lub mieszkania. Gmina może się pochwalić licznymi inwestycjami w OZE m.in. na jej terenie powstała jedna z pierwszych w Polsce farm wiatrowych. Te i inne przykłady, potwierdzające, że Sztum to miasto pełne dobrej energii znajdą Państwo w filmie, zachęcamy do obejrzenia!

Młodzi dla klimatu i Cieszyna – Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu

Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu powstała w 2019 r. w ramach projektu EYES, którego celem było zwiększenie zaangażowania osób młodych w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do jego zmiany. Jej członkowie mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w serii inspirujących wydarzeń: debat, warsztatów oraz rozmów z ekspertami specjalizującymi się w procesie niskoemisyjnej transformacji oraz nawiązali aktywną współpracę z urzędem miejskim w Cieszynie. Jednym z efektów pracy, powołanej do życia w 2019 roku rady, jest film ukazujący Cieszyn, z perspektywy jego młodych mieszkańców, ich marzenia, cele i obawy związane z rozwojem miasta.

Zamość - miasto z dobrym klimatem

Film promujący proklimatyczne działania Zamościa, miasta-gospodarza warsztatów regionalnych nt. stosowania w miastach rozwiązań opartych na naturze. Warsztaty te z powodu Covid19 odbyły się w formule on-line w dniach 3-4 czerwca 2020 r.

zamosc film

Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)

Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu realizowane na szczeblu europejskim i lokalnym? Dlaczego są one tak ważne? Kto i w jaki sposób może zapobiegać zmianom klimatu i ich nieodwracalnym skutkom? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego w ramach projektu BEACON.

Wersja polska

beacon pnec

Wersja angielska

Oszczędzanie energii w niemieckich szkołach

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia inspirujące działania niemieckiej szkoły podstawowej na rzecz oszczędzania energii i edukacji energetycznej wśród uczniów. Dzieci zaangażowane w projekt EURONET 50/50 zostały wprowadzone w podstawowe zagadnienia związane z energią i poznały dobre praktyki, jak można skutecznie zmniejszyć jej zużycie. Dzięki zaangażowaniu w projekcie, uczniowie aktywnie przyczynili się do jego realizacji.

Projekt ma ambitny cel mobilizacji oszczędności energetycznych w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w pięciuset szkołach i blisko pięćdziesięciu innych budynkach publicznych z trzynastu krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez praktyczne działania. Jej wdrażanie składa się z dziewięciu kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot, który finansuje rachunki za energię. Takie inicjatywy nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, ale także kształtują postawy ekologiczne w społecznościach szkolnych oraz lokalnych.

Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu

Film Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu, przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ Energie Cités” w ramach projektu „Apetyt na klimat-ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezentuje działania związane z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej źródeł odnawialnych, które zostały zrealizowane w pięciu gminach będących sygnatariuszami Porozumienia.

Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice są liderami w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ubóstwu energetycznemu. Gminy prezentują swoje najnowsze osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne, a także sposoby pro-ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności. Zastosowane przez nie rozwiązania są warte powielenia i mogą stanowić dla innych miast inspirację do działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Beskidzki Festiwal Dobrej Energii w Bielsku-Białej

Ełk - Mistrz Energii Odnawialnej

Nowa Dęba - Mistrz Energii Odnawialnej