Zamość - miasto z dobrym klimatem

Film promujący proklimatyczne działania Zamościa, miasta-gospodarza warsztatów regionalnych nt. stosowania w miastach rozwiązań opartych na naturze. Warsztaty te z powodu Covid19 odbyły się w formule on-line w dniach 3-4 czerwca 2020 r.

zamosc film

Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)

Jak połączyć działania na rzecz ochrony klimatu realizowane na szczeblu europejskim i lokalnym? Dlaczego są one tak ważne? Kto i w jaki sposób może zapobiegać zmianom klimatu i ich nieodwracalnym skutkom? Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego w ramach projektu BEACON.

beacon pnec

Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON) - wersja angielska

 

Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu

Film Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu, przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ Energie Cités” w ramach projektu „Apetyt na klimat- ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezentuje działania związane z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej źródeł odnawialnych, które zostały zrealizowane w pięciu gminach będących sygnatariuszami Porozumienia.

Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice są liderami w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ubóstwu energetycznemu. Gminy prezentują swoje najnowsze osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne, a także sposoby pro-ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności.

Zastosowane przez nie rozwiązania są warte powielenia i mogą stanowić dla innych miast inspirację do działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

 

Beskidzki Festiwal Dobrej Energii w Bielsku-Białej

 

Ełk - Mistrz Energii Odnawialnej

 

Nowa Dęba - Mistrz Energii Odnawialnej

 

Rewolucja energetyczna w Bielsku-Białej