Konferencja „Władze lokalne z Europy Środkowej i Wschodniej wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom”

24 marca 2010 roku w Brukseli odbyła się konferencja zatytułowana „Władze lokalne z Europy Środkowej i Wschodniej wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom”. Konferencja stanowiła zwieńczenie realizacji projektu MODEL, w ramach którego 43 miasta z 11 Nowych Państw Członkowskich podjęły starania, by zostać wzorcami w zakresie zarządzania energią dla swoich mieszkańców oraz innych europejskich miast i gmin. Patronat nad wydarzeniem objął Jerzy Buzek, Prezydent Parlamentu Europejskiego.

W trakcie konferencji jej uczestnicy przeanalizowali rezultaty dwudziestoletnich wysiłków na rzecz rozwoju lokalnych polityk zrównoważonego rozwoju energetycznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także podjęli się identyfikacji wyzwań i możliwości, jakie będą stały przed władzami lokalnymi z tych państw w ciągu kolejnych 20 lat. Wśród prelegentów znaleźli się: Maria Stankiewicz, dyrektor biura Stowarzyszenia, która mówiła o rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce, Anna Jaskuła, zastępca dyrektora, która przedstawiła doświadczenia i osiągnięcia polskich gmin pilotażowych projektu MODEL, a także Zbigniew Michniowski, Zastępca prezydenta Bielska-Białej i prezes Stowarzyszenia, który mówił o roli Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów oraz o tym, w jaki sposób Stowarzyszenie pomaga miastom-sygnatariuszom Porozumienia.

W trakcie konferencji miała także miejsce druga ceremonia rozdania nagród MODELu, w czasie której zostały nagrodzone miasta pilotażowe, którym udało się osiągnąć najlepsze rezultaty wynikające z uczestnictwa w projekcie, obejmujące utworzenie stanowiska specjalisty ds. zarządzania energią, opracowanie i wdrożenie miejskiego programu energetycznego oraz organizację Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

Dla tych z państwa, którzy nie mieli możliwości osobistego uczestnictwa w tym wydarzeniu, mamy dobrą wiadomość! Przebieg całej konferencji można obejrzeć przez Internet! I to w  trzech wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej oraz francuskiej. Poniżej zamieszczono linki:

Część I:

http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2en-3.wmv
http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2de-3.wmv
http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2fr-3.wmv

Część II:

http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2en-4.wmv
http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2de-4.wmv
http://webstream.ec.europa.eu/scic/eaci/EUSEW2010/duri/day2fr-4.wmv

Wideo będzie dostępne przez okres 6 miesięcy, począwszy od dnia konferencji.

Program konferencji (pdf)