Wydarzenia

Audyty energetyczne w Ełku

W dniach 8-9 stycznia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Ełku, gdzie spotkali się z władzami miasta Ełku, prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem oraz jego zastępcami – Włodzimierzem Szelążkiem i Arturem Urbańskim. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie sześciu szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Czytaj więcej...

Samorządowa Sesja Klimatyczna

Konin-Poznań, 9-11 grudnia 2008 r. 

Samorządowa Sesja Klimatyczna, która odbyła się w Koninie – 9 grudnia oraz w Poznaniu w dniach 10 i 11 grudnia 2008 zgromadziła około 200 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całego świata.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Zbigniewa Michniowskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej oraz Annę Jaskułę, zastępcę dyrektora biura Stowarzyszenia.

Uczestnicy konferencji, wśród których znajdowali się liczni przedstawiciele krajów europejskich, ale także państw z regionów południowo-wschodniej Azji, Afryki czy Ameryki Południowej podkreślali, że należy zwiększyć rolę władz lokalnych w procesie zwalczania skutków zmian klimatycznych.

Energia odnawialna zmienia świat

W dniu 5 grudnia 2008 w godz. 16-17.30  w Poznaniu odbyła się sesja prowadzona przez nasze Stowarzyszenie towarzysząca obradom COP14. Sesja ta pt. "Renewables make the difference" była prowadzona w języku angielskim w dniu poświęconym w całości energii odnawialnej (OZE).

Zaproszenie na COP14

Miło nam zaprosić Państwa do udziału w sesji dotyczącej energii odnawialnej - "Renewables make the difference", prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie, a towarzyszącej obradom COP14 w Poznaniu, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2008 w godz. 16-17.30. Sesja ta będzie prowadzona w języku angielskim w dniu poświęconym w całości energii odnawialnej (OZE).
 
Gorąco zachęcamy do zaprezentowania inwestycji OZE w Państwa gminach w 5-minutowych prezentacjach przygotowanych w języku angielskim. W prezentacji prosimy uwzględnić źródła finansowania, ewentualne przeszkody w realizacji inwestycji i sposób ich przezwyciężenia.

Czytaj więcej...

Lider Energetycznych Przemian 2008

 

Gmina Janów oraz Firma Aqua S.A. z Bielska Białej laureatami tytułu Lider Energetycznych Przemian 2008. 

Tytuł ten  stanowi wyraz uznania dla Przedsiębiorców oraz Samorządowców odnoszących sukcesy w zakresie wdrażania i promowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie przedsięwzięć w zakresie wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej na terenie Polski
2. wspieranie działań zmierzających do efektywnego rozwoju technologii służącej odnawialnym źródłom energii w Polsce

Czytaj więcej...

Konferencja „Energetyczny Przełom”

W dniu 30.10.2008 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się Konferencja ekspertów sektora OZE „Energetyczny Przełom” zorganizowana przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy.

Celem konferencji było m.in. przybliżenie zagadnień dotyczących realizacji inwestycji w sektorze OZE (odnawialne źródła energii), kwestii dotyczących rozwiązania barier w zakresie prawa budowlanego oraz energetycznego, a także wypracowanie jednolitego stanowiska w przedmiocie zmian legislacyjnych niezbędnych dla usprawnienia procesów inwestycyjnych związanych z OZE. Stanowisko to zostało przekazane przez uczestników spotkania Andrzejowi Czerwińskiemu, Przewodniczącemu Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki.

Czytaj więcej...

Promotor Energetyki Odnawialnej 2008

Miło nam oznajmić, że nasze Stowarzyszenie otrzymało zaszczytny Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia” przyznany decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu.

Konkurs organizowany jest od pięciu lat przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia”.

W imieniu Stowarzyszenia dyplom i statuetkę odebrali podczas uroczystej Gali XII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego w dniu 26.10.2008 r. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Zastępca Prezydenta Miasta Bielsko-Biała oraz Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

 

Czytaj więcej...

Miejskie Dni Inteligentnej Energii

Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) to znakomite narzędzie, które pomaga nawiązać kontakt pomiędzy pilotażowymi miastami MODELu, ich mieszkańcami i lokalnymi instytucjami oraz przekazywać im informacje na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy wykorzystaniem energii a zmianami klimatu.
Organizując MDIE MODELowe samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

- 20 października 2008 r., Bielawa
Setki osób odwiedziło Zespół Szkół oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w ramach Dni Inteligentnej Energii. Organizowane w tych dwóch placówkach wystawy i prezentacje wzbudzały niemałe zainteresowanie.
http://tvsudecka.pl/material,1673,DNI_INTELIGENTNEJ_ENERGII.html

Czytaj więcej...

Polskie obchody Światowego Dnia Habitatu

W ramach polskich obchodów Światowego Dnia Habitatu 10 października 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Środowiskowo zrównoważony rozwój miast. Urbanizacja a zmiany klimatyczne", podczas której Zbigniew Michniowski, prezes naszego Stowarzyszenia i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała zaprezentował „Modelowe zarządzanie energią w kontekście współpracy miasta w ramach projektów krajowych i europejskich - studium przypadku miasta Bielsko-Biała”.

Czytaj więcej...

III Małopolskie Targi Organizacji Pozarządowych, Mały Rynek w Krakowie

Podczas tegorocznych targów mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzający Małopolskę mogli zapoznać się z działalnością 30 organizacji pozarządowych, które przybyły na Mały Rynek w Krakowie z różnych regionów Województwa Małopolskiego. Po raz pierwszy targi zorganizowane zostały w formie otwartej imprezy plenerowej.

 

Na jednym ze stoisk prezentowana była działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – nasze publikacje, mapy i plakaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. O ochronie klimatu i możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii chętnie rozmawiali z nami nie tylko reprezentanci różnych gmin odwiedzający targi czy przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, ale także studenci chcący zaangażować się w wolontariat oraz mieszkańcy Krakowa poszukujący informacji o tym, jak oszczędzać energię i chronić środowisko.

Czytaj więcej...