PAULINA KOZUBEK

paulina kozubek

Jestem absolwentką  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Stosunki Międzynarodowe ze specjalnością Studia Wschodnie oraz Polityka i Komunikacja Międzynarodowa. 

Aktywnie działałam w Stowarzyszeniu od grudnia 2011 roku, najpierw podczas studenckich praktyk, później jako wolontariusz, a ostatecznie jako pracownik. Byłam zaangażowana w realizację wielu projektów krajowych i międzynarodowych, z czego najważniejszym był dla mnie Euronet 50/50 MAX – w którym odpowiadałam za komunikację z uczestniczącymi w projekcie szkołami i urzędami gmin, prowadziłam działania komunikacyjne i promocyjne oraz organizowałam wydarzenia edukacyjne i konferencje. 

W okresie prawie 4 lat w Stowarzyszeniu nie tylko poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej i znaczenia OZE, ale przede wszystkim nauczyłam się, jak działać w środowisku międzynarodowym oraz jak wdrażać i tworzyć projekty europejskie, a także zdobyłam doświadczenie w zakresie współpracy z samorządami.

BARBARA CZECHOWSKA

B Czechowska

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska. Wolontariat w Stowarzyszeniu rozpoczęłam w lutym 2015 r. W tym czasie brałam udział w realizacji projektów międzynarodowych (Ogród nad Głową 2, Euronet 50/50 MAX, Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu) związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii i edukacją ekologiczną. Podczas pracy w Stowarzyszeniu pomagałam także przy opracowywaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla miasta Pruszcz Gdański. Podczas półtorarocznej współpracy nabyłam cennego doświadczenia oraz pogłębiłam swoją wiedzę.

BARBARA BĄK

Barbara Bak

Jestem studentką V roku Technologii Chemicznej, spec. Gospodarka Paliwami i Energią na Wydziale Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Interesuję się OZE dlatego wybrałam taką specjalność w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. W tym rok podjęłam również studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Swoją przygodę z Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” rozpoczęłam w październiku 2014r. Pomagałam w realizacji projektu edukacyjnego EURONET 50/50 MAX, Green Twinning oraz Ogród nad Głową 2. Udział w projektach pozwolił mi na zdobycie cennego doświadczenia.

ŁUKASZ SOJCZYŃSKI

Jestem studentem V roku Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kierunek moich studiów to Inżynieria Środowiska o specjalności – Odnawialne Źródła Energii. W czerwcu 2011 roku zamierzam przystąpić do obrony swojej pracy magisterskiej „Analiza wariantów ogrzewania zespołu hal z wykorzystaniem pomp ciepła”.
W okresie od listopada 2009 roku do maja 2010 roku współpracowałem ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energy Cités”. Moim celem była pomoc przy realizacji projektu Liga Mistrzów OŹE (RES Champions League), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia Europa.
Uważam, że podczas wolontariatu w siedzibie Stowarzyszenia nauczyłem się wiele praktycznych rzeczy oraz zdobyłem doświadczenie, które na pewno przyda mi się w mojej przyszłej pracy.

URSZULA WOŹNIAK

Jestem studentką V roku Inżynierii Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W czerwcu 2010 r. zamierzam obronić tytuł mgr inż., dlatego obecnie poświęcam się pisaniu mojej pracy dyplomowej „Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Moją przygodę ze Stowarzyszeniem rozpoczęłam w listopadzie 2009 r. Dzięki pomocy i życzliwości pani dyrektor Marii Stankiewicz oraz pracowników biura mogę uzyskać ciekawe informacje dotyczące OZE oraz rozwijać swoje zainteresowania. Będąc wolontariuszką uczestniczę w realizacji projektów związanych z tematyką OZE. Jednym z nich jest Liga Mistrzów Energii Odnawialnej (RES Champions League), projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia Europa. Praca w Stowarzyszeniu pozwala mi zdobyć cenne informacje oraz doświadczenie, które niewątpliwie będą mi przydatne przy szukaniu pracy.

GRZEGORZ RÓWNIAK

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Odnawialne Źródła Energii.

W okresie od stycznia do lipca 2009 roku, będąc wolontariuszem w stowarzyszeniu mogłem uczestniczyć w realizacji projektów związanych z tematyka OŹE. Jednym z nich była Liga Mistrzów OŹE (RES Champions League) finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia Europa. Brałem także udział w organizowaniu konferencji ,,Porozumienia Burmistrzów”- europejska inicjatywa ochrony klimatu. Ciekawym doświadczeniem podczas współpracy ze stowarzyszeniem było uczestnictwo w  targach energetycznych Enex w Kielcach, gdzie odbywały się liczne konferencje i spotkania związane z tematyka ,,czystej energii”.

Dzięki życzliwości i zaoferowanej pomocy Pani Dyrektor Marii Stankiewicz oraz całego zespołu biura mogłem uzyskać wiele cennych informacji i materiałów, niezbędnych przy pisaniu pracy magisterskiej. Będąc wolontariuszem miałem możliwość dostępu do wiadomości o nowych technologiach i przedsięwzięciach OŹE, które pozwalały pogłębiać moją wiedze i zainteresowania.

Praca w stowarzyszeniu pozwoliła zdobyć mi doświadczenie i cenne informacje w sektorze energii odnawialnej. Od sierpnia 2009 roku pracuję jako inżynier do spraw środowiskowych w firmie zajmującej się projektami związanymi  z tematyką OŹE.

ADAM KRÓLIKOWSKI

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie specjalności Odnawialne Źródła Energii.

Pracując w Stowarzyszeniu jako wolontariusz od lutego do lipca 2009 roku uczestniczyłem w realizacji projektu Liga Mistrzów OŹE (RES Champions League) finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentna Energia Europa. Pomagałem także w organizacji konferencji "Porozumienie  Burmistrzów" - europejska inicjatywa ochrony klimatu.

Dzięki Stowarzyszeniu nauczyłem się wielu cennych rzeczy oraz zdobyłem doświadczenie w sektorze energetyki odnawialnej. Od sierpnia 2009 pracuję w Krakowie w firmie zajmującej się projektowaniem farm wiatrowych.

MARCELI TAUZOWSKI

Jestem absolwentem AGH (2002-2008) kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności: Odnawialne Źródła Energii.

W okresie od grudnia 2007 do czerwca 2008 jako wolontariusz pomagałem w Stowarzyszeniu w realizacji projektu MODEL oraz w przygotowaniu wniosku „Centrum i Laboratorium Energetyki Odnawialnej w Polsce”.
Tutaj zdobyłem pierwsze doświadczenie w sektorze energetyki odnawialnej. Dzięki pomocy Stowarzyszenia razem z Maćkiem wzięliśmy udział w Summer School in Agigea, Romania-tygodniowej międzynarodowej konferencji - szkoleniu dotyczącym rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie Rumunii.

Od 1 września 2008 pracuję w Warszawie w firmie zajmującej się energetyką wiatrową (IBERDROLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o.).

 

MACIEJ MARCINEK

Ukończyłem studia na AGH, kierunek - Inżynieria Środowiska, specjalizacja - Odnawialne Źródła Energii.

W Stowarzyszeniu PNEC pracowałem od grudnia 2007 do czerwca 2008.

Dzięki Waszej pomocy zostałem rzecznikiem klimatu w programie Challenge Europe, koordynowanym przez British Council. Dostałem też szansę udziału w Summer School (dotyczącej energetyki wiatrowej) w Rumunii i Niemczech. Obecnie pracuję w firmie Savona Project w Tarnowie. Doświadczenie, które zdobyłem pracując w PNEC niewątpliwie pomogło mi w otrzymaniu tej pracy.

 

AGNIESZKA OZDOBA

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w czerwcu br. obroniłam pracę dyplomową na temat „Ocena zasobów i potencjału odnawialnych źródeł energii w Gminie Olkusz w aspekcie równoważonego rozwoju".

Dzięki pomocy i życzliwości Pani Dyrektor Marii Stankiewicz oraz pracowników biura mogłam zrealizować temat pracy magisterskiej, uzyskać najnowsze informacje nt. technologii OZE oraz rozwijać swoje zainteresowania. Podczas wolontariatu w Stowarzyszeniu w latach 2007-2008 uczestniczyłam w seminariach przez nie zorganizowanych, co było dla mnie szczególnie cennym doświadczeniem ze względu na bezpośredni kontakt z przedstawicielami władz samorządowych oraz możliwością zapoznania się z problematyką energetyczną danego regionu.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem od maja 2008 jestem uczestnikiem projektu międzynarodowego British Council -"Challenge Europe" dotyczącego zmian klimatycznych i wspierającego inicjatywy proekologiczne.

W październiku 2008 rozpoczęłam staż podyplomowy w Centrum Elektroniki Stosowanej w Krakowie. W przyszłości chcę kontynuować swoją przygodę z "zieloną energią".

 

LESZEK GÓRA

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Odnawialne Źródła Energii).

Pracując w Stowarzyszeniu w okresie od grudnia 2004 do maja 2005 brałem udział w realizacji projektu „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem”, w którym byłem współodpowiedzialny za przygotowanie opisów inwestycji z zakresu energii wiatru oraz małej energetyki wodnej.
Uczestniczyłem również w tworzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych jednego z projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Obecnie pracuję jako Lead Engineer w centrum projektowo-badawczym firmy General Electric w Warszawie, w dziale Energy.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywałem m.in. w ABB Corporate Research Center w Krakowie, European Baltic Renewable Energy Center (ECBREC) w Warszawie oraz w Ambasadzie Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli
Zawsze milo wspominam te kilka miesięcy wolontariatu. Dzięki tej praktyce mogłem nauczyć sie wielu cennych rzeczy i dołożyć cegiełkę do mojego doświadczenia.

 

RADOSŁAW SADLOK

Ukończyłem studia na AGH w Krakowie; kierunek – Inżynieria Środowiska; specjalność: Odnawialne Źródła Energii.

W okresie od listopada 2004 do czerwca 2005 pracowałem jako wolontariusz w Stowarzyszeniu przygotowując materiały do publikacji na płycie CD „Zarządzanie energią i środowiskiem – Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego”.

Od czerwca 2006 do listopada 2006 dzięki nawiązaniu kontaktu ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites” uczestniczyłem realizacji projektu „Energia odnawialna – transfer wiedzy i technologii w ramach regionalnych strategii innowacyjnych”. W ramach projektu zajmowałem się obliczaniem opłacalności wykorzystania kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła, badaniami termowizyjnymi oraz obliczaniem sezonowego zapotrzebowania energetycznego budynków.

Od listopada 2007 pracuję w Bielsku-Białej we własnej firmie „ALTERNATIVE” Doradztwo energetyczne Radosław Sadlok, która wykonuje: analizy opłacalności wykorzystania różnych źródeł energii, audyty energetyczne i opracowania dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

 

KATARZYNA GOWIN

Ukończyłam Wydział Chemii UJ, kierunek Ochrona Środowiska, specjalność Biologia Środowiska oraz Studia Doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Obecnie kończę pisać pracę doktorską.

Byłam wolontariuszką w Stowarzyszeniu w okresie od grudnia 2004 do 2005 roku. Pomagałam w realizacji projektów przygotowując opracowania i opisy najlepszych przykładów wykorzystania energii odnawialnej w Polsce.

Za namową p. Dyrektor Marii Stankiewicz aplikowałam o grant na uczestnictwo w szkoleniu EASY-ECO „Impact Assessment for a New Europe and Beyond” organizowanym przez Szkołę Środowiska i Rozwoju na Uniwersytecie w Manchesterze (UK), dotyczącym zrównoważonego rozwoju (15-17. 06.2005r). Otrzymany grant pokrywał całkowite koszty pobytu i dojazdu.

Od stycznia do czerwca 2006 r. odbyłam staż w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie projektu ZPORR „Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych” w Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o. w Krakowie w zakresie budowy instalacji wytwarzających i wykorzystujących biogaz (biogazowni).

Po ukończeniu stażu otrzymałam propozycję stałej pracy w CES i pracuję tam nadal.

 

BOGUSŁAW PRZYWORA

Absolwent Wydziału Praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ. Od 2006 r. Radny Rady Gminy Sułoszowa, pracownik Urzędu Marszałkowskiego na stanowisku d/s gospodarowania i obrotu nieruchomościami. W Stowarzyszeniu jako wolontariusz pracowałem na przełomie 2005/06 roku. Partycypowałem m. in. w realizacji projektu „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem”. W dalszym ciągu współpracuję ze Stowarzyszeniem, a zdobyte doświadczenia z zakresu szeroko pojmowanej ochrony środowiska przenoszę na grunt samorządu lokalnego. Bardzo cenię sobie współpracę i polecam wszystkim zainteresowanym Stowarzyszenie.

 

PAWEŁ POCIASK

  W okresie 2 lat mojej współpracy ze Stowarzyszeniem miałem możliwość uczestniczenia w realizacji projektów związanych z energetyką odnawialną poprzez pomoc w organizacji konferencji z tego zakresu oraz opracowywanie przykładów dobrych praktyk wykorzystania OŹE. Pracowałem także w projekcie ZPORR 2.6 „Energetyka Odnawialna - transfer wiedzy i technologii" pomagając organizować szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Praca w NGO, jaką jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cités" oraz uzyskane rekomendacje pomogły mi w roku 2007 otrzymać Stypendium Marszalka Województwa Małopolskiego i Fundacji Sapere-Auso za działalność w ochronie środowiska.

Obecnie pracuję jako inżynier do spraw energetyki wiatrowej w Warszawie, gdzie zajmuję się projektowaniem farm wiatrowych oraz analizą i monitoringiem pracy turbin wiatrowych przez system SCADA.