Przetargi i zapytania ofertowe

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami/ Zamawiający wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pkt XV ust. 1:

Zamawiający zastępuje zapis:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2009 o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.”,

następującym zapisem:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2009 o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.”

 

Z upoważnienia Zamawiającego
Marcin Łojek

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 012 429 17 93, fax 012 429 17 93, REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej
dla 25 budynków użyteczności publicznej

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 198395 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009.

  Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 198395 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009.

 Rozstrzygniecie protestu.pdf.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 198395 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009.

 Zawiadomienie o wniesionym protescie.

W dniu 09.11.2009r. pojawiły się  pytania w sprawie ogłoszonego przetargu na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi odpowiedziami.

Odpowiedzi_09.11.2009.pdf

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30,
tel. 012 429 17 93, fax 012 429 17 93, REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej
dla 25 budynków użyteczności publicznej

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W dniu 24.08.2009 pojawiły się pytania w sprawie ogłoszonego przetargu na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 budynków użyteczności publicznej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi odpowiedziami.
 
Odpowiedzi-25 audytów.pdf