Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

W związku z protestem złożonym w dniu 17.12.2009 przez: Wiesław Jędrzejczyk, Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe „Intelligent Systems”, 30-898 Kraków, ul. Wojciecha z Brudzewa 14, działając na podstawie art.183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (określaną dalej jako ustawa), Zamawiający odrzuca protest z uwagi na to, że nie został on wniesiony w terminie określonym w Art. 180, ust. 3, pkt 1 ustawy.

 

Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzuca protest na podstawie Art. 180 ust. 7 ustawy.

 

Od odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone bezpośrednio do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu. O wniesieniu odwołania należy poinformować Zamawiającego.

Z upważnienia Zamawiającego,

Marcin Łojek