logo visnova

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wynik przetargu