Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf