Wydarzenia

Drugie i ostatnie spotkanie okrągłego stołu MESHARTILITY na szczeblu UE

s1Niemal dwa lata po bardzo udanym 1. spotkaniu europejskiego okrągłego stołu na temat udostępniania danych nt. zużycia energii, zorganizowanym w ramach projektu MESHARTILITY w maju 2013 r., 10 marca 2015 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się drugie takie spotkanie. 21 uczestników: eksperci techniczni z zakładów energetycznych, stowarzyszeń gmin i Organizacji Wspierających z 12 krajów europejskich uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele takich instytucji jak DG ENER, JRC oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów zakończyli dyskusję na temat możliwych sposobów poprawy współpracy między samorządami lokalnymi i zakładami energetycznymi.

Czytaj więcej...

Zielone dachy i ściany w planach gospodarki niskoemisyjnej

frontPonad 300 słuchaczy zgromadziły w sumie seminaria pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w lutym br. w Białymstoku, Częstochowie, Lublinie i Słupsku.

Seminaria dotyczyły ekologicznych i techniczno-wykonawczych aspektów związanych z realizacją ogrodów na dachach i zielonych ścian w Polsce oraz możliwości włączenia tego typu inwestycji do planowania energetycznego na szczeblu lokalnym. Szczegółowo omówione zostały również główne elementy planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – sektory i obszary działania (np. budownictwo komunalne, transport publiczny, instalacje fotowoltaiczne, szkolenia i edukacja) oraz proces sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji CO2, która stanowi podstawę do opracowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej.

Czytaj więcej...

Webinarium na temat wdrażania proenergetycznej koncepcji 50/50 w innych niż szkoły budynkach użyteczności publicznej

LOGO EURONET 50 50 MAXWebinarium zostało zorganizowane 22 stycznia 2015 r. w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu EURONET 50/50 MAX angażującego uczniów, nauczycieli oraz użytkowników innych budynków użyteczności publicznej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i zakładającego równy podział zaoszczędzonych środków finansowych pomiędzy użytkowników budynku a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje rachunki za energię.

Czytaj więcej...

Lokalne fora energetyczne w gminach

Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle
Uczestnicy lokalnego forum w Jaśle

Niezwykle istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki energetycznej, w tym dla udanego opracowania i wdrożenia miejscowego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), ma efektywna współpraca z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami, na których zamierzone działania wywierają bezpośredni lub pośredni wpływ oraz którzy mogą wnieść cenny wkład w osiągnięcie lokalnych celów energetycznych. Jednym ze sposobów zapewnienia takiej współpracy jest organizacja lokalnych forów energetycznych umożliwiających wzmocnienie zaangażowania lokalnych interesariuszy w proces wdrażania działań ujętych w SEAP.

Czytaj więcej...

Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

W rok po Cities Day, który miał miejsce podczas konferencji klimatycznej COP 19, 21 listopada 2014 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Urząd m.st. Warszawy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, ambasad, prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Czytaj więcej...

Końcowa konferencja projektu RENERGY

15 października 2014 w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyła się konferencja końcowa projektu RENERGY, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. W wydarzeniu udział wzięło ponad 80 osób reprezentujących partnerów projektu, beneficjentów oraz samorządy lokalne.

Czytaj więcej...

Dni Energii w Bydgoszczy

W dniach 5-6 listopada 2014 roku w Bydgoszczy po raz kolejny odbyły się Dni Energii. Wydarzenia tego rodzaju organizowane są corocznie przez Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w formie różnych imprez (targi, lokalne fora, festiwale, festyny), jednak zawsze przyświeca im ten sam główny cel – zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Konferencja końcowa projektu VIS NOVA

19 listopada 2014 w Crailsheim w Niemczech odbyła się międzynarodowa konferencja projektu VIS NOVA na temat Europejskiego wymiaru lokalnego planowania energetycznego. Najważniejszym celem projektu współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej jest wzmocnienie niezależności energetycznej samorządów lokalnych. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu VIS NOVA z czterech krajów: Polski, Niemiec, Austrii i Węgier. 

Czytaj więcej...

Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego

18 października 2014 roku w Krakowie odbyło się Seminarium na temat społecznych projektów w obszarze energetyki odnawialnej dla Polski i Regionu Karpackiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez REScoop 20-20-20 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Stowarzyszeniem The Krakow Institute for Sustainable Energy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Czytaj więcej...

Władze lokalne na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy

W dniu 9 października 2014 r. w Brukseli na specjalne zaproszenie Dominique Ristori, dyrektora generalnego ds. energii, Zbigniew Michniowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" i zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała uczestniczył w konferencji pt. „Władze lokalne na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Europy”. Konferencja ta organizowana przez Komisję Europejską miała stanowić wyraz troski o bezpieczeństwo energetycznego europejskich miast, w szczególności z krajów w najwyższym stopniu uzależnionych od dostaw energii z zewnątrz, zwłaszcza z Rosji. Przedstawiciele 6 miast, w tym właśnie Bielska-Białej, zostali zaproszeni aby na forum przedstawić doświadczenia i działania, jakie podejmują w celu ograniczenia ryzyka zakłóceń w dostawach energii. W specjalnym panelu każdy z przybyłych delegatów przedstawiał aktywność swojego samorządu w tym zakresie. Wśród osób przysłuchujących się wystąpieniom zaproszonych gości byli przedstawiciele instytucji unijnych, firm consultingowych, firm branżowych, ośrodków naukowych oraz oczywiście innych samorządów z całej Europy.

Czytaj więcej...