Wydarzenia

Podsumowaniem dwudniowych konsultacji pn. „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami”, które odbyły się w Częstochowie w dniach 7– 8 czerwca 2016 r., była wizyta studyjna. Jej uczestnicy w dniu 9 czerwca  br. mieli okazję zapoznać się z prezentacją projektów zrealizowanych w Częstochowie, podróżując jednym z najnowszych autobusów hybrydowych zakupionych ostatnio przez miasto.

Drugie spotkanie konsultacyjne połączone z warsztatami dla przedstawicieli 13 gmin polskich (Białystok, Bielawa, Bielsko-Biała, Ciechanowiec, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Kościerzyna, Siemiatycze, Słupsk, Szczytno, Sztum, Zabrze) uczestniczących w realizacji projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami” odbyło się w Częstochowie w dniach 7– 8 czerwca 2016 r., a w dniu 9 czerwca podsumowane zostało wizytą studyjną i prezentacją projektów zrealizowanych w Częstochowie.

Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Rumia, Płońsk, Pałecznica, Raciechowice, Sztum, Sopot i Milanówek to zwycięzcy konkursu na najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych na przygotowanie analiz i dokumentacji oraz pomoc w nawiązaniu bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi, które będą je wspierać przy realizacji projektu. 13 czerwca br. w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca konkurs w ramach polsko-norweskiej współpracy samorządowej.

9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.

Podczas konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python, Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy. Seminarium było organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, a dotyczyło różnych aspektów związanych z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym, począwszy od opracowania planów SEAP i PGN, poprzez finansowanie, realizację i monitoring proenergetycznych działań, aż po sposoby angażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z inspirującymi przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez polskie samorządy w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w Serocku w dniu 12 maja br., uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich gmin zrzeszonych w naszej sieci. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu  seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści".

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyła się 1. konferencja bilateralna organizowana w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Jej celem była prezentacja utworzonej w ramach projektu platformy współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i ich partnerami, zajmującej się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji energetycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. Zaprezentowany został również szereg inspirujących dobrych praktyk zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE oraz kompleksowego zarządzania energią na poziomie gminy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 80 osób -  głównie przedstawicieli miast i gmin z różnych regionów Polski.

Więcej informacji, w tym linki do wygłoszonych prezentacji, można znaleźć na stronie internetowej projektu.

 

Logo RazemDlaKlimatu zmp logo pnec2 logo KS logo nfosigw2 Logo Norway grants

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

15 kwietnia 2016 r. w Częstochowie, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 21 świętowaliśmy 2 rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w 12 szkołach z tego miasta. Ponad 150 uczniów i prawie 20 nauczycieli wzięło udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy. Spotkanie uroczyście rozpoczęła Pani Bożena Herbuś, Inżynier Miejski Miasta Częstochowy.

Pełna relacja

Logo POL NOR plBlisko 50 osób zgromadziło 1 spotkanie samorządowej Grupy Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. Było ono poświęcone diagnozie sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz możliwości przeniesienia na polski grunt sprawdzonych rozwiązań Norweskich. W debacie udział wzięli przedstawiciele polskich miast i gmin, którzy już od lat zajmują się tematem poszanowania energii i ochrony klimatu, w związku z czym mogą wnieść znaczący wkład w analizę aktualnych oraz wypracowanie nowych proenergetycznych rozwiązań.

logo convenant of mayors webinarW  dniu 29 lutego 2016 r., w godzinach 11:00-12:00, odbyło się kolejne webinarium organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Tym razem poświęcone było ono integracji planu SEAP/PGN z systemem zarządzania energią zgodnym z normą ISO 50001. 

Udane opracowanie i wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) lub Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) nie jest  łatwym zadaniem. Aby z powodzeniem osiągnąć założone w planie cele, konieczne jego zapewnienie jego integracji z pozostałymi strategiami i działaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, włączenie jego założeń do codziennej pracy samorządu, a także wzmocnienie wewnętrznych struktur i procedur oraz opracowanie kompleksowego planu monitoringowego. Wszystko to można zrealizować integrując plan SEAP z systemem zarządzania energią (SZE) zgodnym z uznanym standardem, takim jak np. ISO 50001. Podczas webinarium uczestnicy dowiedzieli się nie tylko, jak opracować SEAP i jak wdrożyć w gminie system zarządzania energią, ale i jak zintegrować oba te narzędzia, aby pokonać najbardziej typowe bariery utrudniające instytucjonalizację planów działań. Dokładnie omówione zostały wszystkie etapy tego procesu i związane z nim kluczowe kwestie, a uczestnicy spotkania uzyskali wiele przydatnych wskazówek, jak wprowadzić takie rozwiązanie w swoich miastach i gminach. 

Prezentacje wygłoszone podczas webinarium można pobrać poniżej: