Wydarzenia

PGNy i SEAPy – włącz się w lokalne działania na rzecz zrównoważonej energii!

logo convenant of mayors webinar27 przedstawicieli miast i gmin wzięło udział w webinarium dotyczącym Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) i Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), które odbyło się w dniu 8 lipca br. w godz. 9.30-10.30.

Webinarium – zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli i NFOŚiGW – miało na celu dostarczenie gminom zaangażowanym w opracowywanie PGNów i SEAPów praktycznych wskazówek, określenie wymagań i wskazanie korzyści oraz kluczowych czynników decydujących o powodzeniu całego procesu wkraczania na ścieżkę bardziej zrównoważonego rozwoju energetycznego. Było ono prowadzone w języku polskim, a uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Czytaj więcej...

Efektywna wymiana rzetelnych danych na potrzeby lokalnego planowania energetycznego

Slajd1Blisko 40 osób zgromadziło seminarium pn. Pozyskiwanie lokalnych danych nt. zużycia energii dla potrzeb inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w planach SEAP oraz PGN, które zostało zorganizowane w dniu 24.06.2015 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) będącym Organizacją  Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Seminarium dotyczyło zapewnienia dobrej jakości danych na temat zużycia i produkcji energii na cele planowania energetycznego w gminach,  jak również wypracowania dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a przedsiębiorstwami energetycznymi, które mogą się również przyczynić do efektywnego wdrażania w kraju Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Podstawą i inspiracja do debaty był dokument opracowany w ramach europejskiego projektu MESHARTILITY (www.meshartility.eu) pn. Rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów dotyczące usprawnienia procesu gromadzenia i udostępniania danych nt. końcowego zużycia energii.

Czytaj więcej...

V Beskidzki Festiwal Dobrej Energii

V  edycja Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii upłynęła pod znakiem oszczędzania energii we własnym domu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób codzienne czynności mogą wpłynąć na ochronę klimatu, jak i… oszczędności w domowym budżecie!

Tegoroczny festiwal, mimo kapryśnej pogody, zgromadził ponad 2000 przedszkolaków i uczniów z bielskich szkół. Uczestnicy mogli skorzystać z kilkudziesięciu rozmaitych, edukacyjnych atrakcji: warsztatów, wystaw, parku naukowego, gry terenowej, gier podwórkowych i wielu innych. 

Czytaj więcej...

Szkolenie otwarte - Bruksela

Projekt 50000&1 SEAPs w swoich założeniach zawiera kilka rodzajów szkoleń - dla partnerów projektu (podnoszące kwalifikacje), szkolenia lokalne (podnoszące poziom wiedzy lokalnie) oraz szkolenia otwarte, polegające m.in. na wymianie międzynarodowych doświadczeń w zakresie integracji planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) z systemami zarządzania energią (SZE). Właśnie takie otwarte szkolenie miało miejsce w biurze Regionu Galicja w Brukseli w dn. 18.06.2015.

Czytaj więcej...

Energetyczne Piaseczno

Ostatni dzień maja w Piasecznie oprócz słonecznej pogody przyniósł moc pozytywnej energii!! Wszystko to za sprawą IV edycji rodzinnego pikniku naukowego – Dzień energii, którego celem było przybliżenie tematyki OZE. 

Głównym zagadnieniem poruszanym na stanowiskach eksperckich oraz podczas wywiadów scenicznych było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zainteresowani mogli pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania elektrowni wiatrowych, dowiedzieć się, w jaki sposób produkują ciepło kolektory słoneczne czy przyjrzeć się makiecie przyjaznego dla środowiska domu. 

Czytaj więcej...

Dzień projektu Euronet 50/50 MAX w Dąbrowie Górniczej

29 maja 2015 roku w Dąbrowie Górniczej świętowaliśmy pierwszy rok realizacji projektu EURONET 50/50 MAX, który realizowany jest w 28 szkołach tego miasta. Ponad 200 uczniów i prawie 30 nauczycieli wzięło udział w konkursie i warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Impreza towarzyszyła Dniom Dąbrowy Górniczej.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Henryk Zaguła, a także Marek Mrówka z Referatu Zarządzania Energią, który poinformował, że dąbrowskie szkoły zaoszczędziły niemal 500 tysięcy złotych dzięki ciężkiej i skrupulatnej pracy zespołów ds. energii.

Czytaj więcej...

50000&1 SEAPs - spotkanie z gminami, Serock 22.05.2015

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.

Czytaj więcej...

Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin

Ponad 80 słuchaczy zgromadziło seminarium pt.: „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin w latach 2015 – 2020", zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Seminarium odbyło się w Green Park Conference Centre w Serocku k/Warszawy w dniach 21-22 maja 2015 r. i było skierowane do samorządów lokalnych z całej Polski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzka. Z ramienia Biura Porozumienia Burmistrzów w seminarium uczestniczyła Pani Kristyna Dely.

Czytaj więcej...

Zrównoważonej gospodarka energetyczna w miastach – konferencja NFOŚiGW

sala konferencyjnaReprezentanci gmin i miast z całej Polski zainteresowani rozwojem gospodarki niskoemisyjnej w swoich regionach oraz wdrażaniem działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zgromadzili się 18 marca 2015 r. w Warszawie na konferencji inaugurującej działalność Narodowego Funduszu jako Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

„DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” – relacja z konferencji

Piąta edycja Konferencji Stowarzyszenia DAFA w dn. 11 marca w ramach MTP Budma 2015 pod hasłem „DAchy i FAsady - zielona przyszłość budownictwa miejskiego” przyciągnęła szerokie grono blisko 220 słuchaczy zainteresowanych tematyką zielonych dachów i ścian. Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Wysoka frekwencja potwierdza, jak ważnym i aktualnym zagadnieniem jest prawidłowe projektowanie, wykonywanie i pielęgnacja dachów zielonych. W gronie słuchaczy znaleźli się specjaliści zawodowo związani z branżą zieloną: architekci, projektanci, reprezentanci środowisk akademickich, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz firmy o profilu wykonawczym i producenckim.

Czytaj więcej...