Wydarzenia

W dniach 6-8 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta Warszawy kilkunastu przedstawicieli polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych uczestniczyło w warsztatach REVIPOWER - efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji miast. 

Celem szkolenia, zorganizowanego przez niezależny instytut badawczy adelphi research, we współpracy z naszym Stowarzyszeniem jest prezentacja ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie ograniczenie presji, jaką miasta wywierają na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne, opartych na doświadczeniach samorządów z Polski i Niemiec.

logo8. Beskidzki Festiwal Dobrej Energii już za nami. Pogoda jak na zamówienie, ale i uczestników dopisało wyjątkowo wielu. Prawie 800 przedszkolaków w barwnych strojach trzymających w rączkach baloniki w kolorach tęczy w akcji „Odlotowe Bielsko”, a po nich uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z nauczycielami w liczbie ponad 1000. Program tegorocznego festiwalu oparty był na znanym już w mieście komiksie pt.: „Bielski i Biała ratują miasto”, który w zabawny sposób przedstawia tematykę ochrony środowiska i oszczędzania energii w wykonaniu mieszkańców Bielska-Białej. W minionym sezonie grzewczym na jego podstawie przeprowadzone zostały w miejskich przedszkolach zajęcia antysmogowe i każdy starszak otrzymał na pamiątkę egzemplarz komiksu. Ponadto każda z pięciu kategorii 8. edycji konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” rozstrzygniętego właśnie podczas festiwalu nawiązywała do treści komiksu. Efekty wysiłków konkursowych można było obejrzeć podczas imprezy w postaci prezentacji prac konkursowych jak np. autorskie przedstawienia dwóch przedszkoli pt. „Wygnanie smoga” czy też kabaret stworzony przez licealistów pt. „Smog off”. Pojawiły się również żywe postaci bociana i żaby - bohaterów ww. komiksu.

P1490386

Ponad 90 przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski oraz ekspertów zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu, ochrony powietrza i klimatu oraz wykorzystania OZE, w tym przedstawiciele polskiego i niemieckiego Ministerstwa Środowiska, DG Energia z Brukseli, Ambasady Niemiec, NFOŚiGW oraz organizacji pozarządowych, uczestniczyło w dniach 16-17 maja br. w seminarium pn. „Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza” w Zegrzu koło Warszawy. 

Podczas spotkania dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju i adaptujące się do zmieniających się warunków klimatycznych, a także przedstawiono możliwe rozwiązania bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej.

Ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, ale także banków, uczelni i firm zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej zgromadziło się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Serocku na seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”.

Zebranych przywitali Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka oraz Anna Jaskuła, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités".

Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Ożywioną dyskusję panelową na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce poprowadził Leszek Drogosz, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”i  dyrektor Biura Infrastruktury, UM st. Warszawy.

5ikonki

Współcześnie miasta i gminy stoją przed wieloma wyzwaniami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi, a wymiana doświadczeń i dobrych praktyk może im pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów, w tym problemu zanieczyszczenia powietrza, uzależnienia od zewnętrznych źródeł energii i nadmiernej produkcji odpadów. Taka właśnie wymiana była celem webinarium, które zostało zorganizowane w dniu 18 października 2017 r. w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”, realizowanego przez Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Ponad 100 osób - przedstawicieli 40 miast i gmin zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnej gospodarki odpadami, reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz miejscowych przedsiębiorców - zgromadziła konferencja pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) szansą na zrównoważony rozwój gmin”, zorganizowana pod patronatem Marszałka woj. Mazowieckiego w Płońsku w dniu 4 października br. w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”.

Płońska konferencja, której moderatorem był Jerzy Żelichowski, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy ze spółkami komunalnymi, stała się platformą wymiany zdobytych doświadczeń i poglądów przedstawicieli samorządów mazowieckich i przedstawicieli partnerów norweskich (norweskiej Gminy Nes, jej spółki komunalnej Esval Miljopark oraz gminy Frogn) w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). 

Ponad 30 przedstawicieli samorządów polskich i niemieckich, a także stowarzyszeń i instytucji zajmujących się zrównoważona mobilnością i transportem uczestniczyło w dniach 19-21 września br. w warsztatach konsultacyjnych w Essen (Niemcy), zorganizowanych w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej”.

Warsztaty odbyły się podczas trwania corocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22.09.2017), wpisując się tym samym w rozmaite działania podejmowane w tym czasie w całej Europie. Essen, położone w sercu Zagłębia Ruhry, w 2017 r. zostało wybrane Europejską Zieloną Stolicą. Miasto od lat konsekwentnie wdraża rozwiązania służące łagodzeniu zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem intermodalności, czyli tworzenia lepszych połączeń między różnymi środkami transportu. Jednym z działań w tym zakresie jest rozwijanie sieci ścieżek rowerowych, realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Zagłębia Ruhry, we współpracy z krajem związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie pierwszej w Niemczech „autostrady rowerowej”. Trasa RS1, przebiegająca przez okolice Zagłębia Ruhry, ma liczyć docelowo 100 kilometrów.

W poniedziałek 18 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie odbyła się konferencja informacyjno-inauguracyjna „Nasz piaseczyński pomysł na Klaster Energii Kraina Jeziorki”. Klaster Energii „Kraina Jeziorki” to lokalna inicjatywa zawiązana na terenie powiatu piaseczyńskiego. Ma ona zabezpieczyć potrzeby energetyczne tego regionu, wspierać społeczność lokalną, samorząd, przedsiębiorców i mieszkańców w dążeniach do kształtowania gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego.

13 września 2017 r. ok. 45 osób zgromadziło się w Krakowie na konferencji zorganizowanej w ramach projektu pt. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało projekt, którego celem jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarzy miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Czytaj więcej...

25 czerwca 2017 r. na rynku Miejskim w Piasecznie odbył się „Dzień energii i recyklingu”, podczas którego zachęcano lokalną społeczność do podejmowania działań i realizacji inwestycji służących ochronie środowiska, a w szczególności do oszczędzania energii, odpowiedzialności konsumenckiej oraz racjonalnego zagospodarowywania odpadów.

Naukowe show Eko Profesorka

„Dzień energii i recyklingu” stanowił również imprezę podsumowującą prowadzone przez gminę działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Wobec powyższego po uroczystym otwarciu pikniku laureaci konkursów ekologicznych pn.: „Niska emisja”, „Ratuj naturę – zbieraj makulaturę”, „Rośliny zielne lasów, łąk i pól”, „Intruzi w chaszczach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego” oraz uczestnicy akcji „Żaba” otrzymali nagrody stanowiące podziękowanie za pracę włożoną w wykonanie zadań konkursowych oraz mające wzmocnić zainteresowanie dzieci i młodzieży ww. tematyką. Ponadto na scenie odbyły się liczne quizy i gry rodzinne, w których dzieci i młodzież wygrywali zabawki edukacyjne, a dorośli kompostowniki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się widowiskowe (i wybuchowe!) pokazy tworzące naukowe show prowadzone przez dynamicznego i wesołego Eko Profesorka. Uczestników pikniku pozytywną energią niezwykle skutecznie zarażał Michał Kisielewski z projektem Kolorofonia.