Wydarzenia

Pierwsze w Polsce seminarium internetowe dotyczące umów o efekt energetyczny i rynku ESCO

covenant of_mayers_banner  logo netcom

Dnia 5 lipca 2013 r. odbyło się seminarium internetowe (webinarium) poświęcone zagadnieniu umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting), zorganizowane przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polską Siecią „Energie Cités” w ramach projektu NET-COM. 

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie samorządom lokalnym potencjału i możliwości umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting) w Polsce.

Czytaj więcej...

Spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA

logo visnova4 lipca 2013 w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu VIS NOVA, który współfinansowany jest ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu, czyli Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a także reprezentanci innych instytucji żywo zainteresowanych implementacją projektu i jego rezultatami.

Czytaj więcej...

Jak skutecznie realizować SEAP

Szkolenie na_temat_wdrazania_SEAPowW dniach 14-16 maja 2013 r. ponad 50 osób, w tym 33 przedstawicieli miast i gmin z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii i Polski, spotkało się w Krakowie na szkoleniu dotyczącym realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów).

Opracowanie takiego Planu działań wskazującego najważniejsze działania, jakie miasto lub gmina zamierza podjąć, aby osiągnąć założony cel w zakresie zmniejszenia emisji CO2, jest jednym ze zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Czytaj więcej...

VI Ogólnopolskie FORUM Energia w Gminie "Dni Energii, Dni Zielonych Dachów"

0611 kwietnia 2013 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się końcowa konferencja dwóch projektów: „Energy for Mayors” współfinansowanego ze środków Programu Inteligentna Energia dla Europy oraz „Apetyt na klimat” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie zostało zorganizowane wraz z dwumiesięcznikiem branżowym GlobENERGIA w ramach VI Forum OZE Energia w Gminie. W konferencji uczestniczyło prawie 100 osób, w tym przedstawiciele prawie 30 samorządów lokalnych. Dużą część uczestników stanowili sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów, którzy wdrażają już Plan działania na rzecz zrównoważonej energii. Pojawili się również reprezentanci gmin, które do tej pory nie wiedziały o inicjatywie „Porozumienie Burmistrzów” oraz działalności Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Czytaj więcej...

Ceremonia przekazania polskich SEAPów w Brukseli

02Reprezentanci europejskich miast i gmin najbardziej aktywnie działających na rzecz zrównoważonej energii zgromadzili się w Brukseli 18 marca br., aby wziąć udział w zorganizowanym przez ManagEnergy forum Komisji Europejskiej.

Patrick Lambert, dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) otworzył spotkanie, którego celem było m.in. przedstawienie rezultatów realizacji trzech projektów współfinansowanych z Programu Inteligentna Energia Europa i wspierających wdrażanie inicjatywy Porozumienie Burmistrzów. PNEC reprezentowały Maria Stankiewicz, Anna Jaskuła i Patrycja Płonka odpowiedzialne za realizację projektu „Energy for Mayors” w Polsce.

Czytaj więcej...

Konferencja „OGRÓD NAD GŁOWĄ - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu"

Zdj. 1. Uczestnicy konferencji

Blisko 100 osób wzięło udział w konferencji pt. „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”, która odbyła się w Krakowie w dniu 18 stycznia 2013 r. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu pod tą samą nazwą, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wśród uczestników konferencji licznie reprezentowani byli przedstawiciele samorządów lokalnych zainteresowani tematyką zielonych dachów i żyjących ścian, jak również przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych oraz firm działających w tym sektorze.

Czytaj więcej...

Warsztaty na temat zakładania zielonych dachów i ścian

Zdj. 1. Uczestnicy warsztatów

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Krakowie odbył się pierwszy z cyklu warsztatów dla gmin poświęconych tematyce zakładania zielonych dachów i żyjących ścian. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „OGRÓD NAD GŁOWĄ, czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”. Projekt jest współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej...

Czy Jasło wykorzysta swój potencjał geotermalny?

Czy Jasło może skorzystać w doświadczeń węgierskiego Szekszardu (partnera RENERGY) i wykorzystywać energię geotermalną na dużą skalę?

We wtorek (14 stycznia 2014 roku) w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie robocze projektu RENERGY – strategie dla gmin świadomych energetycznie, współfinansowanego ze  środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PNEC, Urzędu Miasta Jasła oraz Zakładu Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 

Czytaj więcej...

Częstochowa – Lider Zarządzania Energetycznego

dyplom lider_zarz_2012Częstochowa zdobyła I miejsce w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - w dziedzinie: lokalna gospodarka energetyczna. Wręczenie nagrody odbyło się we wtorek 4 grudnia 2012 r. w budynku Senatu RP. W imieniu Miasta Częstochowy odebrał ją zastępca prezydenta miasta Przemysław Koperski oraz inżynier miejski, naczelnik Wydziału Komunalnego UM - Bożena Herbuś.

Szósta edycja konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne zorganizowana została przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Konkurs odbył się w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)” dofinansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej. W tegorocznej edycji oceniane były rozwiązania zarządcze w czterech obszarach związanych z usługami technicznymi: gospodarką komunalną, komunalną gospodarką mieszkaniową, lokalną gospodarką energetyczną (zarządzanie energią, efektywność energetyczna) i transportem.

Czytaj więcej...

Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

ZM u_PrezydentaZbigniew Michniowski, wiceprezydent Bielska-Białej, sekretarz europejskiej Sieci Miast „Energy Cities” oraz prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” uczestniczył na zaproszenie Prezydenta RP w Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jako energia dla Polski?”, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w dniu 12 grudnia 2012 r. W dyskusji z udziałem Prezydenta RP wzięli udział również Minister Środowiska, przedstawiciele innych resortów i instytucji rządowych oraz sektora energii, w tym eksperci oraz szefowie największych firm sektora energetycznego w Polsce.

Czytaj więcej...