ZdjecieOptymalizacja i rozwój małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii - to temat czwartego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Wydarzenie  to miało miejsce 15 lutego 2022 roku i było ostatnim z cyklu czterech szkoleń, z których każde poświęcone było innemu aspektowi ciepłownictwa.

Szkolenie rozpoczęto od krótkiego przywitania i wprowadzenia uczestników w tematykę spotkania oraz przedstawiono zakres projektu ENTRAIN, w ramach które się spotkaliśmy.

Jako pierwszy prelegent, głos zabrał prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Prezentacja dotyczyła programów symulacyjnych i optymalizacyjnych oraz ich zastosowania w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi. Pan profesor zwrócił uwagę na główny cel zarządzania siecią, tj. minimalizację kosztów jej eksploatacji. Przedstawił również podstawowe czynniki, które należy uwzględnić przy optymalizacji sieci oraz źródła danych do pakietów obliczeniowych.

Drugim prelegentem był Pan Łukasz Kamiński, dyrektor ds. efektywności energetycznej z Egain Polska, który opowiedział o możliwościach zastosowania systemu do zarządzania energią cieplną w budynku do poprawy sprawności instalacji i zmniejszenia zużycia energii. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie zmienne są brane pod uwagę przy tworzeniu algorytmów do sterowania ilością ciepła w budynkach, jakie są podstawowe elementy takich systemów oraz zasady ich działania. Następnie na przykładzie budynku Urzędu Gminy Polkowice przedstawione zostały korzyści wynikające z zastosowania systemu zarządzania. Zastosowanie takiego systemu przynosi oszczędności energii na poziomie ok. 15% dla budynków mieszkalnych i 20% dla budynków publicznych.

Kolejne wystąpienie, dotyczące praktycznego zastosowania systemów magazynowania ciepła i chłodu, zostało wygłoszone przez Pana Tomasza Manię z Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła. Pan Tomasz przedstawił różne technologie magazynowania ciepła i chłodu oraz przykłady ich zastosowania w Polsce i za granicą.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Pan Andrzej Piotrowski z Veolia Energia Polska. Prezentacja dotyczyła rozbudowy ciepłowni w Zamościu o małą ciepłownię RDF, podczas której przedstawiono harmonogram inwestycji oraz podkreślono wagę edukacji społecznej w realizacji takich inwestycji. Dodatkowo prelegent scharakteryzował sytuację Polski i Europy, jeśli chodzi o zakłady odzysku energii oraz wskazał, że są one w pełni bezpieczne dla okolicznych mieszkańców.

Ostatnim mówcą był Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Pan Radosław Żegalski. Jego wystąpienie dotyczyło instalacji spalającej biomasę w MPEC w Łomży. Prezes przedstawił parametry tej instalacji, dane energetyczne oraz korzyści środowiskowe i ekonomiczne wynikające z jej zastosowania, a także opowiedział o najbliższych zaplanowanych przez przedsiębiorstwo inwestycjach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za  podzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że było ono dla Państwa wartościowe, a zdobyte informacje przyczynią się do przemyślanych i odpowiedzialnych działań związanych z rozwojem małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami z pierwszego, drugiego i trzeciego szkolenia organizowanych w ramach projektu ENTRAIN.

Aby uzyskać dostęp do prezentacji i materiałów, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani otrzymaniem prezentacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Prezentacje:

  1. Nowoczesne zarządzanie siecią ciepłowniczą , prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.
  2. Jak przy zastosowaniu systemu do zarządzania energią cieplną w budynku poprawić sprawność instalacji i zmniejszyć zużycie energii , Łukasz Kamiński, dyrektor ds. efektywności energetycznej Egain Polska
  3. Systemy magazynowania energii ciepła i chłodu , Tomasz Mania, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
  4. Rozbudowa ciepłowni w Zamościu o małą ciepłownię RDF , Andrzej Piotrowski, Veolia Energia Polska
  5. Instalacja spalająca biomasę na przykładzie MPEC w Łomży , Radosław Żegalski, Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Łomży

Nagranie