relacja entrainZa nami już drugie szkolenie zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza, finansowanego z programu Interreg Central Europe. Wydarzenie odbyło się 19 marca 2021 roku w formule online i stanowi część cyklu czterech szkoleń, z których każde poświęcone jest innemu aspektowi ciepłownictwa. Szkolenie tym razem dotyczyło aspektów ekonomicznych i możliwości finansowania inwestycji związanych z rozwojem małych sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Uczestników wydarzenia przywitała Pani Patrycja Płonka – kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Po słowach wstępu, głos przejęła Pani Anna Lachowicz, także będąca kierownikiem projektów w PNEC. Przedstawiła ona uczestnikom działalność Stowarzyszenia oraz szczegółowy zakres projektu ENTRIAN – jego cele, etapy oraz działania przewidziane do realizacji.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę spotkania oraz projektu, przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych prelegentów. Pierwszym z nich był Pan Witold Retke – kierownik Wydziału Programów Operacyjnych z Departamentu Funduszy Zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowo przedstawił on dostępne dotychczas programy wsparcia skierowane dla sektora ciepłownictwa m.in. Ciepłownictwo powiatowe czy Energia Plus. Wprowadził on także uczestników w temat finansowania transformacji energetycznej, poruszając m.in. kwestie Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Transformacji Energetyki.

Po interesującym wystąpieniu przyszła pora na kolejnego prelegenta – Pana Dariusza Pinskiego, specjalistę z Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Scharakteryzował on krótko przedsiębiorstwo oraz problemy z jakimi zmagać musi się nie tylko ZEC w Inowrocławiu, ale także inne obiekty działające w sektorze ciepłownictwa. Wszystkie te czynniki wpłynęły na realizację pilotażowej instalacji znajdującej się na osiedlu Mątwy, która wykorzystuje pompy ciepła wspomagane instalacją fotowoltaiczną. Uczestnicy mieli szansę nie tylko usłyszeć o szczegółowych aspektach technicznych dotyczących instalacji, ale także jej celach i oczekiwanych rezultatach.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pana Marcina Dwórznika z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił analizę ekonomiczną wykorzystania elektrowni słonecznej na przykładzie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W swojej prezentacji bardzo szczegółowo opowiedział o analizie wewnętrznej (finansowej) oraz zewnętrznej (ekonomicznej) projektu. Omówił także wskaźniki związane z analizą ekonomiczną takie jak: kosztowy wskaźnik antropogeniczności czy wskaźnik efektywności kosztowej.

Po prezentacji przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego, przyszedł czas na Pana Piotra Olkiewicza reprezentującego firmę SENVI. W swoim wystąpieniu przedstawił on techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w ciepłowni oraz omówił m.in. szczegóły dot. paliw czy technologii, a także zaprezentował wstępną kalkulację przychodów. Zaproponował także techniczne rozwiązania pozwalające na podsienie efektywności w omawianych obiektach.

Po krótkiej przerwie, przyszedł czas na ostatniego prelegenta – Christiana Ramerstorfera z AEE Institut für Nachhaltige Technologien, który przedstawił przykład dobrej praktyki z Austrii – ciepłowni zasilanych biomasą. Opowiedział on o rozwoju tej technologii, wprowadzonym już systemie zarządzania jakością QM Holzheizwerke, a także o wadach i zaletach ciepłowni wykorzystujących to paliwo i wyzwaniach jakie czekają ten sektor. Jego wystąpienie z pewnością zainspirowało do realizacji inwestycji ciepłowniczych związanych z OZE oraz pokazało jakie korzyści niesie zastosowanie przy tym odpowiedniego systemu jakości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom i mamy nadzieję, że przekazana podczas spotkania wiedza będzie inspiracją oraz pomocą w gminnych działaniach związanych z rozwojem małych systemów sieci ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Pierwsze szkolenie będące dla słuchaczy wprowadzeniem do sektora ciepłownictwa w Polsce odbyło się 24 listopada 2020 r., a szczegóły tego spotkania mogą znaleźć Państwo tutaj.

Aby pobrać następujące prezentacje i materiały, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani otrzymaniem prezentacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Prezentacje:

  1. Projekt ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza , Anna Lachowicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Źródła finansowania projektów dla sektora ciepłowniczego wykorzystującego OZE , Witold Retke, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  3. Studium wykonalności projektu wykorzystania pomp ciepła wspomaganych instalacją fotowoltaiczną na przykładzie ZEC w Inowrocławiu , Dariusz Pinski, Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu
  4. Analiza ekonomiczna wykorzystania elektrowni słonecznej na przykładzie PEC , Marcin Dwórznik, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  5. Techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzystania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w ciepłowni , Piotr Olkiewicz, SENVI Sp. z o.o
  6. Dobra praktyka: Ciepłownie zasilane biomasą w Austrii , Christian Ramerstorfer, AEE Institut für Nachhaltige Technologien

Sesja Q&A

Nagranie: