1. Szkolenie w Krakowie w dniu 7 lipca 2017 r. dotyczyło oceny początkowej sytuacji energetycznej budynku.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich budynków pilotażowych. Tematy poruszane podczas szkolenia:
- wstępna ocena charakterystyki energetycznej budynku jako punktu wyjścia do planowania działań energooszczędnych (audyt energetyczny, obchód energetyczny budynku, badanie termowizyjne i test szczelności budynku, analiza zużycia energii i jakości powietrza w pomieszczeniach oraz jej wpływ na wielkość zużycia energii i komfort użytkowników, ocena ich nawyków i zachowań itp.); 
- korzystanie z odpowiednich urządzeń pomiarowych;
- prezentacja eksperta z Raciechowic.

Szkolenie to było połączone ze spotkaniem informacyjnym i dyskusją na temat ogólnej ścieżki szkoleniowej TOGETHER, w tym potrzeb szkoleniowych uczestników projektu (mającą na celu dopasowanie treści kolejnych z cyklu planowanych szkoleń). Szczegółowo omówiono również najbliższe działania projektowe realizowane w budynkach pilotażowych.

Uczestnicy mieli także okazję sprawdzić, jak działa termokamera i miernik wielofunkcyjny.

Program i prezentacje

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.