1. szkolenie i spotkanie informacyjne projektu TOGETHER

Kraków, 7 lipca 2017 r.

Godziny: 10:00 - 15:00

Miejsce: Sala. im. K. Lanckorońskiej, Polska Akademia Umiejętności, Ul. Sławkowska 17, Kraków

Cele:

 • Spotkanie informacyjne: omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu (w celu dopasowania treści kolejnych z cyklu planowanych szkoleń), szczegółowe omówienie najbliższych działań projektowych realizowanych w budynkach pilotażowych
 • Szkolenie: omówienie tematów związanych z analizą sytuacji wyjściowej budynków (audyt energetyczny, badanie szczelności budynku, analiza zużycia energii i jakości powietrza w pomieszczeniach, obchód energetyczny budynku, itp.).

Program:

10:00-10:15

Powitanie i wprowadzenie do projektu TOGETHER

 • Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

10:15-10:30

Omówienie działań projektowych realizowanych w budynkach pilotażowych

 • Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

10:30-10:45

Omówienie cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu (tematyka, harmonogram)

 • Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

10:45-11:30

Przedstawienie budynków pilotażowych i ich aktualnej sytuacji energetycznej, rodzajów użytkowników, realizowanych oraz planowanych projektów/inwestycji itp.

 • Uczestnicy spotkania
 • MODERATOR: Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

11:30-12:00

Przerwa na kawę

12:00-12:15

Ocena sytuacji wyjściowej budynku - wprowadzenie

 • Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

12:15-12:35

Audyt energetyczny budynku - etapy realizacji, korzyści

 • Marcin ŁOJEK, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

12:35-12:55

Badanie termowizyjne i test szczelności budynku

 • Marcin ŁOJEK, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
 • Jerzy TYMCZYSZYN, Ekodoradca, Gmina Raciechowice

12:55-13:15

Ocena i znaczenie jakości powietrza w pomieszczeniach

 • Agnieszka NYKIEL, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

13:15-13:35

Analiza zachowań użytkowników budynków

 •  Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

13:35-14:00

Praca w grupach

14:00-14-30

Omówienie potrzeb szkoleniowych uczestników i zaplanowanie kolejnego szkolenia

14:30

Zakończenie szkolenia

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.