logo KR foundationCelem projektu jest rozwinięcie dialogu z sektorem bankowym w Polsce oraz próba ukierunkowania finansowania z tego sektora w stronę inwestycji związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym działaniem będzie zatem podkreślenie korzyści ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych płynących z inwestowania w działania ograniczające niską emisję.

Koordynator: Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE

Partnerzy: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja # 13 Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Termin realizacji: styczeń 2017 - luty 2018

Budżet Stowarzyszenia: 152 699 PLN

Instytucja finansująca: KR Foundation 

Działania Stowarzyszenia:

  1. Podnoszenie wiedzy pracowników Stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach dla konsorcjum i spotkaniach organizacji zajmujących się prowadzeniem kampanii wobec prywatnych i publicznych instytucji finansowych.
  2. Zwiększenie świadomości członków Stowarzyszenia i współpracujących mediów w zakresie wspierania gospodarki niskowęglowej, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt ponadregionalny oraz zebranie opinii nt. możliwości nacisków/współpracy/oczekiwań w relacji instytucje finansujące – samorządy.
  3. Organizacja dwóch seminariów w zakresie powiązań samorząd-inwestycje niskoemisyjne-instytucje finansujące.
  4. Analiza 100 planów (PGN, SEAP): Zebranie i analiza danych odnośnie planowanych działań zmniejszających wykorzystanie energii w gminach na podstawie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), ze szczególnym naciskiem na działania skupiające się na odchodzeniu od węgla. Uświadomienie jak działania realizowane lokalnie wpływają łącznie (w skali kraju) na oszczędności energii/zmniejszenie zużycia węgla.
  5. Udział w spotkaniach krajowych i zagranicznych (z bankami, akcjonariuszami, partnerami projektu).
  6. Zarządzanie projektem.

Publikacje:

 

Informacja przygotowana w ramach projektu „Węgiel toksycznym aktywem finansowym”, finansowanym ze środków KR Foundation. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach.