Celem projektu jest promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

Koordynator: PNEC, 10 gmin członkowskich Stowarzyszenia: Bielawa, Dobczyce, Dzierżoniów, Ełk, Laszki, Lubań, Niepołomice, Nowa Dęba, Pałecznica, Wiśniowa.

Dla wybranych czterdziestu budynków zostaną:

  • wykonane audyty energetyczne (ratusze i szkoły)
  • opracowane charakterystyki energetyczne,
  • przygotowane świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ponadto w projekcie planowane są:

  • opracowanie i wydanie 10 000 szt. wkładki informacyjnej
  • przygotowanie i wydanie poradnika „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych” -  5 000 szt.
  • aktualizacja i rozbudowa strony internetowej
  • zorganizowanie konferencji końcowej – przedstawienie rezultatów projektu

Czas realizacji: grudzień 2008 - listopad 2010

Strona projektu: http://www.pnec.org.pl/etykietyenergetyczne/index.html