Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktykStrona główna

Witamy na stronie internetowej etykietyenergetyczne.pl.

Strona została opracowana w ramach projektu "Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych", współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach komunalnych.

Od 1 styczna 2009 roku wchodzi w życie zmiana ustawy „Prawo budowlane” w której wprowadza się pojęcie „Świadectwa charakterystyki energetycznej”. Od tego dnia świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są: zarządcy budynków komunalnych (zwłaszcza siedzib urzędów i szkół) z 11 gmin uczestniczących w projekcie oraz dzięki stronie internetowej, ulotkom informacyjnym przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów terytorialnych w Polsce.
Gminami biorącymi udział w projekcie są:
 • Bielawa
 • Bielsko-Biała
 • Dobczyce
 • Dzierżoniów
 • Ełk
 • Laszki
 • Lubań
 • Niepołomice
 • Nowa Dęba
 • Pałecznica
 • Wiśniowa
   

Będą one liderami zarządzania energią w budynkach komunalnych oraz liderami wdrażania Dyrektywy 2002/91/WE, zachęcając mieszkańców do oszczędzania energii. Dla wybranych czterdziestu budynków zaplanowano:

 • wykonanie audytów energetycznych (ratusze i szkoły),
 • opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • przygotowanie tablic informacyjnych - pierwszych stron świadectw.

Ponadto w projekcie przewidziano:

 • opracowanie i wydanie 10 000 szt. wkładki informacyjnej,
 • przygotowanie i wydanie 10 000 egz. poradnika ,,Zarządzanie energią w budynkach komunalnych",
 • zakup 86 zestawów urządzeń pomiarowych (cyfrowy termometr, luksomierz, miernik zużycia energii) do wykorzystania w szkołach,
 • przygotowanie i wydanie 700 egz. płyt ,,Jak chronić środowisko? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli" z uniwersalnymi scenariuszami lekcji,
 • aktualizację i rozbudowę strony internetowej,
 • zorganizowanie konferencji końcowej - przedstawienie rezultatów projektu.

Zapraszamy do korzystania z serwisu!