Audyty energetyczne w Ełku

W dniach 8-9 stycznia 2009 przedstawiciele Stowarzyszenia oraz firmy EGOTERM Sp.j. gościli z wizytą w Ełku, gdzie spotkali się z władzami miasta Ełku, prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem oraz jego zastępcami – Włodzimierzem Szelążkiem i Arturem Urbańskim. Podczas tego pobytu zostały wybrane obiekty, dla których będą przygotowane audyty energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Przegląd budynków komunalnych pozwolił na wybranie sześciu szkół oraz budynku ratusza, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w realizowanym przez Stowarzyszenie projekcie.

Nieocenioną okazała się pomoc pana Stanisława Zalewskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku, który towarzyszył w wizytach do wszystkich szkół. Dyrektorzy szkół także wykazali zrozumienie dla przeprowadzanych działań, przygotowując dokumentację techniczną oraz specyfikując problemy energetyczne szkół. Temat audytów zainteresował także lokalną prasę i media.

Poza budynkiem ratusza wybrano budynki w których mieszczą się:

  1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku;
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku;
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku;
  4. Szkoła Podstawowa nr 2  im. I Dywizji T. Kościuszki i Gimnazjum nr 1 w Ełku;
  5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku;
  6. Zespół Szkół Samorządowych w Ełku.
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. I Dywizji T. Kościuszki
i Gimnazjum nr 1 w Ełku
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
w Ełku


Oprócz przygotowania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej Stowarzyszenie przekaże także tablicę informacyjną – pierwszą stronę świadectwa, do umieszczenia na budynku w taki sposób, aby była widoczna dla wszystkich zainteresowanych. Tablica będzie więc posiadała nie tylko walory informacyjne, ale również promocyjne.

Działania przeprowadzono w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.