Ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, ale także banków, uczelni i firm zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej zgromadziło się w dniach 28-29 listopada 2017 r. w Serocku na seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”.

Zebranych przywitali Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka oraz Anna Jaskuła, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités".

Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki. Ożywioną dyskusję panelową na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce poprowadził Leszek Drogosz, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”i  dyrektor Biura Infrastruktury, UM st. Warszawy.

Wstępem do niej było wystąpienie Andrzeja Kaźmierskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, dotyczące działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, a zwłaszcza klastrów energii jako narzędzia rozwoju lokalnego. 

W sesji poświęconej ich tworzeniu i działaniu przedstawione zostały: „Klaster Energii Michałowo”, „Żywiecka Energia Przyszłości”, „Kraina Jeziorki” i „Płoński Klaster Energii”.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej. 

Kolejny blok tematyczny dotyczył zintegrowanych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Na podstawie doświadczeń projektu TOGETHER, współfinansowanego z programu INTERREG CENTRAL EUROPE, omówione zostały możliwości zastosowania w jednym budynku (lub grupie budynków) różnych środków oszczędności energii, w tym środków technicznych, finansowych, analitycznych, organizacyjnych i związanych ze zmianą zachowań użytkowników. Praktyczne ich wykorzystanie przedstawiono na przykładzie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niepołomice.

Uczestnicy mogli również zapoznać się z możliwościami pozyskania środków i finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w miastach i gminach, zwłaszcza z nowymi narzędziami tj. ESCO, PPP czy obligacje komunalne. 

Program seminarium

Prezentacje

 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” , Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Rozwój energetyki odnawialnej w świetle polityki energetycznej UE i Polski, w tym nowej Ustawy o OZE , Andrzej KAŹMIERSKI, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii
 3. Lokalne inwestycje w OZE – rola gminy jako inwestora, motywatora i regulatora , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Tworzenie i działania klastrów energii – na przykładzie klastra „Żywiecka Energia Przyszłości” , Marek KUCHARZ, Euvic Energia
 5. Tworzenie i działanie klastrów energii – na przykładzie klastra „Kraina Jeziorki” , Hanna MAGDZIARZ, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
 6. Tworzenie i działanie klastrów energii – na przykładzie „Płońskiego Klastra Energii” , Andrzej PIETRASIK, burmistrz Miasta Płońska, Jarosław OSIAK, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Grzegorz GAŁEK, UKSW w Warszawie
 7. Instalacje fotowoltaiczne w Pałecznicy , Marcin GAWEŁ, wójt Gminy Pałecznica
 8. Wsparcie instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych , Marek RĄCZKA, wójt Gminy Żyraków, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 9. Wykorzystanie pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu , Mirosław RECZKO, burmistrz Miasta Ciechanowca
 10. Biogazownia w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach , Piotr SINIAKOWICZ, burmistrz Miasta Siemiatycze
 11. Spółdzielnia „Nasza Energia" , Arnold RABIEGA, prezes Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej
 12. Zintegrowane podejście do zarządzania energią w budynkach – projekt TOGETHER , Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"
 13. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków – wybór optymalnego scenariusza, kroki, wyzwania , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"
 14. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Niepołomicach , Stanisław NOWACKI, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
 15. Integracja rozwiązań technicznych i analitycznych – inteligentne pomiary zużycia energii , Leszek CHORYŁEK, Pracownia Informatyki NUMERON
 16. Inteligentne pomiary zużycia energii w budynkach publicznych , Marek MRÓWKA, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 17. Integracja rozwiązań technicznych i finansowych - kontrakt ESCO na przykładzie miasta Zgierza , Bogusława FORFECKA, Ewa LEFIK-BABIASZ, Urząd Miasta Zgierza
 18. Integracja rozwiązań technicznych i finansowych – obligacje komunalne szansą rozwoju inwestycji , Małgorzata ZIELIŃSKA, DNB Bank Polska
 19. Wpływ zmiany zachowań na poprawę efektywności energetycznej w budynkach , Agnieszka KAPUSTA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"
 20. Integracja rozwiązań technicznych i finansowych – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce , Marek TOBIACELLI, Siemens Sp. z o.o.
 21. Znaczenie poprawy efektywności energetycznej w budynkach dla zdrowia , Anna GAYER, Dominika MUCHA, Fundacja #13 Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju

Galeria