Lider Energetycznych Przemian 2008

 

Gmina Janów oraz Firma Aqua S.A. z Bielska Białej laureatami tytułu Lider Energetycznych Przemian 2008. 

Tytuł ten  stanowi wyraz uznania dla Przedsiębiorców oraz Samorządowców odnoszących sukcesy w zakresie wdrażania i promowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie przedsięwzięć w zakresie wytwarzania ekologicznej energii elektrycznej na terenie Polski
2. wspieranie działań zmierzających do efektywnego rozwoju technologii służącej odnawialnym źródłom energii w Polsce

Honorowy Patronat nad Konkursem sprawują:

  1. Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie
  2. Business Centre Club z siedzibą w Warszawie.
Statuetki Lidera Energetycznych Przemian wręczono w dniu 30 października 2008 r. podczas konferencji ekspertów „Energetyczny Przełom”.

Spośród uczestników konkursu wyłoniono trzech laureatów w trzech kategoriach:
  • Firma Aqua S.A. z Bielska Białej - w kategorii Innowacyjna Technologia
  • Firma Aqua S.A. z Bielska Białej - w kategorii Wytwórca Energii Elektrycznej z OZE
  • Gmina Janów - w kategorii Gmina Przyjazna OZE.

Z rąk fundatora nagrody mecenasa Jarosława Chałasa wyróżnienia odebrali: Zbigniew Michniowski, Zastępca Przydenta Bielska-Białej w imieniu Firmy Aqua S.A. oraz Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, którego członkiem jest gmina Janów - w zastępstwie przedstawicieli tej gminy.