Miejskie Dni Inteligentnej Energii

Miejskie Dni Inteligentnej Energii (MDIE) to znakomite narzędzie, które pomaga nawiązać kontakt pomiędzy pilotażowymi miastami MODELu, ich mieszkańcami i lokalnymi instytucjami oraz przekazywać im informacje na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy wykorzystaniem energii a zmianami klimatu.
Organizując MDIE MODELowe samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

- 20 października 2008 r., Bielawa
Setki osób odwiedziło Zespół Szkół oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie w ramach Dni Inteligentnej Energii. Organizowane w tych dwóch placówkach wystawy i prezentacje wzbudzały niemałe zainteresowanie.
http://tvsudecka.pl/material,1673,DNI_INTELIGENTNEJ_ENERGII.html

- 13 września 2008 r., Nowa Dęba
W Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja „Zarządzanie energią w samorządach lokalnych”, podczas której zaprezentowane zostały: kotłownia miejska na biomasę w Nowej Dębie, osiągnięcia gminy Miechów w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii, dom wzorowej energii: akumulator ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynkach wielorodzinnych, system zarządzania energią na przykładzie Bielska Białej oraz najnowsze techniki wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080903/POWIAT0304/767255821

- 6-7 września 2008 r., Dzierżoniów
Wraz z "VI Sowiogórskim Festiwalem Techniki" na terenie dzierżoniowskiej "Parowozowni" zorganizowano Dzierżoniowskie Dni Inteligentnej Energii promujące oszczędne użytkowanie wszystkich nośników energetycznych oraz ekologiczne i odnawialne źródła energii.
http://www.tygodnik.dzierzoniowski.info/content/view/2632/2/1/1/

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii w ramach programu Low Carbon High Growth Strategic Programme Fund.