Ponad 200 przedstawicieli miast w Bielsku-Białej

Ponad 200 przedstawicieli miast, prezydentów i burmistrzów wzięło udział w dniach 25 i 26 września br. w szóstym Kongresie Miast Polskich w Bielsku-Białej, w którym uczestniczyło także nasze Stowarzyszenie.

Tegoroczne obrady były poświęcone jakości życia w miastach.

W drugim dniu obrad gościem Kongresu był Jerzy Buzek, europoseł, były premier RP, który mówił o konieczności ograniczenia emisji CO2 oraz oparcia energetyki polskiej na czystych technologiach węglowych i źródłach odnawialnych. Ponadto dokonał uroczystego otwarcia wystawy plakatów prezentujących dokonania miast europejskich, a wśród nich Bielska-Białej, w dziedzinie ochrony klimatu.

W sesji pt. „Rola miast w kształtowaniu środowiska - wpływ na kształt klimatu” Roman Doubrava, główny specjalista w DG TREN przedstawił inicjatywę Komisji Europejskiej – Porozumienie burmistrzów („Covenant of Mayors”) zawarte w lutym tego roku i obejmujące 126 miast. Ma ono na celu utworzenie sieci prezydentów i burmistrzów stojących na czele miast europejskich, współpracującej z Komisją Europejską i służącej wymianie doświadczeń i praktycznej wiedzy na temat sposobów zachowania równowagi energetycznej i uzyskania redukcji CO2 o 20 % do 2020 roku w większości pionierskich miast.

 


 

David Crous Duran, przedstawiciel ogólnoeuropejskiej kampanii „Energetyka zrównoważona środowiskowo dla Europy 2005-2008” zaprezentował jej działania mające pomóc w osiągnięciu celów polityki energetycznej UE w obszarach odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, czystego transportu i paliw alternatywnych. Kampania ta zmierza do podniesienia świadomości i poszerzenia wiedzy decydentów w tej dziedzinie, promowania najlepszych metod działania oraz promocji projektów i technologii z zakresu energetyki zrównoważonej środowiskowo.

Gerard Magnin, dyrektor Energie-Cites starał się przekonać reprezentantów miast do idei zrównoważonej energii. Europejska sieć miast za cel postawiła sobie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym. Wiele miast europejskich podjęło i nadal realizuje w tym zakresie liczne inicjatywy, promowane na plakatach anglojęzycznej wystawy IMAGINE.

 

 

Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej i prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zaprezentował dokonania Bielska-Białej w zakresie zarządzania energią i oszczędności, jakie miasto dzięki temu uzyskuje - w okresie ostatnich 5 lat osiągnęły one blisko 6 milionów złotych. Natomiast zastępca dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” Anna Jaskuła przedstawiła działalność sieci – realizowane projekty i korzyści, jakie polskie gminy mogą odnieść współdziałając w Stowarzyszeniu z partnerami w kraju i za granicą.

Obydwa wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem, podobnie jak wydawnictwa Stowarzyszenia – CD ROMy, poradniki i plakaty dostępne na stoisku wystawowym.