Drugie europejskie szkolenie w ramach projektu Mayors in Action w Barcelonie

Druga już – poprzednia odbyła się w Genui (Wochy) 26 marca br. – sesja szkoleniowa projektu Mayors in Action została zorganizowana w dniu 2 października w Barcelonie. Poświęcona była omówieniu istniejących mechanizmów finansowania i monitorowania lokalnych działań energetycznych w nowej perspektywie 2014-2020. Szczególnie interesująca była prezentacja programu RE:FIT dotyczącego modernizacji w formule ESCO budynków publicznych i sektora handlowo-usługowego w Londynie, a także przedstawienie działalności hiszpańskiej spółdzielni energetycznej SOM ENERGIA obejmującej 50 grup lokalnych, będącej alternatywą dla wielkich producentów i dostawców energii i posiadającej 8 elektrowni fotowoltaicznych oraz 1 biogazownię.

Omówiono także nowy szablon przeznaczony do monitorowania realizacji SEAPów przygotowany przez Biuro Porozumienia Burmistrzów.

Popołudniowa cześć seminarium poświęcona była wymianie doświadczeń i pomysłów pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych, Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OWP) z wykorzystaniem zindywidualizowanej formy „tutoringu”. W małych grupach dyskutowali oni nad udziałem mieszkańców w inwestycjach proenergetycznych, najlepszymi metodami finansowania działań służących oszczędzaniu energii, przedstawiali swoje doświadczenia w zakresie wykorzystania formuły ESCO a także zastanawiali się, jak skutecznie dotrzeć do sektora mieszkalnego oraz jakie są najlepsze formy niskonakładowych działań służących poprawie efektywności energetycznej.

 

3 października uczestnicy szkolenia odwiedzili lokalną agencję energetyczną Osona (prowincja Barcelona) w Vic wspierającą 49 miast i gmin w zarządzaniu zużyciem energii, a także promującą OZE i poprawę EE. Agencja dostarcza gminom specjalnego oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych ze zużyciem energii, a następnie analizując ich wyniki doradza, jak mogą zmniejszyć swoje rachunki. Agencja zarządza też oświetleniem publicznym, opracowuje SEAPy oraz realizuje rozmaite projekty takie jak np. „Unplug yourself” („Odłącz się”). Część oszczędności, jakie gminy uzyskują dzięki tym działaniom, trafia do budżetu lokalnej agencji energetycznej Osona.

Następnie uczestnicy podróży studyjnej (z której zdjęcia zamieszczono poniżej) obejrzeli system zdalnego zarządzania energią w szkole zaangażowanej w realizację projektu „Unplug yourself”, a następnie instalację biomasową na zrębki drzewne. 

Program

Prezentacje

Więcej