Sympozjum Energii projektu VIS NOVA

logo visnova20 września 2013 roku w Gorlicach obyło się Sympozjum Energii projektu VIS NOVA współfinansowanego ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach.

Projekt VIS NOVA (Sustainable and efficient energy for rular regions) łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu wykorzystania OZE oraz efektywności energetycznej i zarządzania energią. Dokumenty opracowane w ramach projektu oraz rezultaty pilotażowych inwestycji zostaną udostępnione do wykorzystania wszystkich zainteresowanych regionem.

W projekcie VIS NOVA bierze udział dwunastu partnerów z czterech europejskich krajów: Polski, Węgier, Niemiec i Austrii.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.vis-nova.eu

Sympozjum Energii zgromadziło 40 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele miast i gmin, reprezentanci organizacji pozarządowych, szkół z regionu, starostwa powiatowego oraz partnerzy projektu z Węgier. Spotkanie rozpoczął Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz, który zaangażowany jest realizację projektu. Wielokrotnie podkreślał rolę zrównoważonego rozwoju energetycznego i jego znaczenia dla całego regionu Małopolski. Na wstępnie Daniel Markowicz zaprezentował cele, rezultaty i działania przewidziane do realizacji w projekcie VIS NOVA. Wprowadzając do dalszych wystąpień, Pan Markowicz przedstawił kwestię wprowadzenia systemu zarządzania energią w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, rezultaty analizy SWOT potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu czy też ideę projektu dotyczącą opracowania strategii i planów rozwoju.

Prezentacje na Sympozjum Energii było podzielone na trzy obszary tematyczne:

1. Opracowanie dokumentów - planów i strategii rozwoju:

 • Maria Stankiewicz, dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, przedstawiła korzyści jakie osiągają sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów oraz stojące przed nimi wyzwania i trudności, zwłaszcza w przypadku realizacji zaleceń wdrażania Porozumienia Burmistrzów i Planów Działania na Rzecz Zrównoważonej Energii.
 • Paweł Jastrzębski, Prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, zaprezentował Regionalny Plan Energetyczny dla województwa małopolskiego, etapy jego tworzenia, mapy problemów i celów oraz spostrzeżenia i zalecenia wynikające z planu.
P1000583 P1000584

2. Doświadczenia gmin:

 • Zygmunt Kuc, Inżynier Miasta Dzierżoniowa, wygłosił prezentację o wprowadzonym Systemie Zarządzania Energią ISO50001, a także o doświadczeniach miasta w dziedzinie oszczędności energii. Gmina, jako jednostka (budynki użyteczności publicznej, szkoły, urzędy), jest największym konsumentem energii cieplnej i elektrycznej, dlatego zarządzanie energią na poziomie gminy jest tak ważne.
 • Bogusław Pięta, Energetyk Miejski w Urzędzie Miasta w Jaśle, od kwietnia 2013 roku intensywnie działa na rzecz efektywnego wykorzystania energii w Jaśle, a swoje działania rozpoczął od inwentaryzacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki udziałowi w projekcie SOWA, finansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przestarzałe lampy rtęciowe zostaną zastąpione przez nowoczesne oświetlenie ledowe, co pozwoli na redukcję zużycia energii, a tym samym kosztów jej zużycia.
 • Piotr Sołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Belska-Białej, zaprezentował realizację Planu działania na rzecz zrównoważonej energii, rezultaty płynące z wdrażania tego planu w Bielsku-Białej oraz działania, dzięki którym zmobilizowano społeczność lokalną do oszczędności energii, a także sposób przeprowadzenia kampanii Bielsko-Biała chroni klimat.
P1000591 P1000598

3. Podejście naukowe:

 • Jarosław Kotyza, przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaprezentował efektywność systemów poligeneracyjnych opartych na odnawialnych źródłach energii, na przykładzie między innymi pomp ciepła.
 • dr Ziemowit Pochitonow i Bartosz Szymusik, przedstawiciele Firmy Konsultingowej PPHU BaSz, twórcy analizy potencjału odnawialnych źródeł energii w powiecie gorlickim, przedstawili rozważania związane z tym opracowaniem.

Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszono między innymi następujące kwestie:

 • Rola i znaczenie energetyka w gminie;
 • Kampania edukacyjna dla mieszkańców dotycząca efektywności energetycznej;
 • Współpraca gmin z zakładami energetycznymi (czego dotyczy projekt MESHARTILITY);
 • Jak zacząć oszczędzać energię w gminie;

Spotkanie pozwoliło na przybliżenie uczestnikom informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu VIS NOVA, zwłaszcza jeżeli chodzi o pilotażową inwestycję i dokumenty strategiczne opracowywane w ramach projektu (np. analiza SWOT, Międzynarodowa Strategia, Plany Efektywności Energetycznej). Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu praktyków, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania najlepszych przykładów, płynących z realizacji działań poprawiających efektywne wykorzystanie energii.

Prezentacje:

Galeria