IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw

Forum4W dniu 6 listopada 2012 roku podczas IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw pn. „Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian” m.st. Warszawa promowała projekt „Ogród nad głową”. Na konferencji liczącej ponad 120 uczestników zorganizowanej przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Komisją Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy, dyskutowano o kierunkach działań na warszawskim rynku energii. Wśród gości Forum znaleźli się przedstawiciele miejskich organów uchwałodawczych i wykonawczych, organów administracji rządowej i samorządowej, władz uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz korporacji zawodowych a także przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw energetycznych z obszaru m.st. Warszawy. Więcej informacji o imprezie można znaleźć na stronie internetowej www.infrastruktura.um.warszawa.pl.

autor zdjęć: Emanuel Dadun, pracownik Wydziału Energetyki Miejskiej Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy