Udane inwestycje energetyczne miast i regionów - konferencja ManagEnergy w Brukseli

z0W dniach 18 – 22 czerwca 2012r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli po raz kolejny odbył się doroczny Tydzień Zrównoważonej Energii. Jedną z imprez towarzyszących temu wydarzeniu była konferencja zorganizowana przez biuro inicjatywy ManagEnergyi. Do udziału w tej konferencji zaproszony został mi. przedstawiciel Bielska–Białej, aby na forum przedstawić założenia możliwego do osiągnięcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii”.

12 edycja konferencji ManagEnergy pozwoliła miastom i regionom przedstawić swoje osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Program konferencji obfitował w wystąpienia urzędników wysokiego szczebla zarówno z Komisji Europejskiej jak i Komitetu Regionów, w tym m.in.: Pani Marie Donnelly, Pana Rudolfa Niesslera oraz Thomasa Wobbena. Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele kilku władz lokalnych i regionalnych z całej Europy. z1Konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników i widzów online i skupiała się na najnowszych wydarzeniach politycznych oraz istniejących systemach wsparcia finansowego, prowadzących do konkretnych lokalnych i regionalnych planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

Sukcesy prowincji Milano, autonomicznej społeczności Andaluzji i miast takich jak Bielsko-Biała czy Vaterstetter m.in. potwierdziły kluczową rolę, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają jeśli chodzi o pomoc Unii Europejskiej w osiągnięciu jej celów na rok 2020.

Porozumienie między Burmistrzami, do którego obecnie przystąpiło już ponad 4000 sygnatariuszy, jest jasnym przykładem miejskiego i regionalnego zaangażowania w zwiększenie oszczędności energii w czasie walki ze zmianami klimatycznymi. Wykroczenie porozumienia poza granice UE jest kolejnym dowodem na sukces jaki ono odniosło.

z2Przedstawiona przez Pana Christofa Schosera, niedawno rozpoczęta inicjatywa dot. inteligentnych miast oraz społeczeństwa przyczynia się do wysiłków UE, aby przekształcić europejskie miasta w obszary wykorzystujące „czysta energię”. Inteligentne miasta wychodzą naprzeciw trendowi polegającemu na łączeniu innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez integrację efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, transportu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Z punktu widzenia polityki, Marie Donnelly nakreśliła jaką wartość dodaną niesie ze sobą nowa dyrektywa dot. racjonalizacji zużycia energii, która jak zaznaczyła, skupia wszystkie podmioty do realizacji celów efektywności energetycznej. Dyrektywa wprowadza szereg wiążących zapisów . Dla sektora publicznego, wyznacza obowiązek renowacji 3% budynków rządowych rocznie, a także stosowanie umów pozwalających finansować instalację urządzeń zmniejszających zużycie energii z pieniędzy pochodzących z oszczędności wynikających z już podjętych działań zwiększających efektywność.

z3W trakcie panelu moderowanego przez Pana Williama Gilletta (EACI), uczestnicy dorocznej konferencji ManagEnergy mieli okazje usłyszeć jak ważne jest wsparcie takich programów UE jak ELENA czy MLEI dla finansowania linii kredytowych lokalnych regionalnych inwestycji z zakresu zrównoważonej energii. W ramach energetycznej mapy drogowej Europa 2050, dyskusje zbiegły się w temacie sukcesu już istniejących systemów wsparcia finansowego w połączeniu ze środkami realizacji polityki i prawnie wiążącymi celami.

Przydatne linki:


[i] ManagEnergy - inicjatywa wsparcia w ramach programu Inteligentna Energia - Europa (IEE), której celem jest pomoc podmiotom z sektora publicznego i doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i regionalnym.