Celem projektu była poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie Raciechowice poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Rezultaty projektu:

Poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie poprzez  stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego:

  • opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
  • opracowanie „Zarysu polityki klimatycznej dla gminy Raciechowice” z wykorzystaniem narzędzia Climate Menu      
  • 2 dni otwarte w szkołach
  • 6 spotkań lokalnych
  • wystawa w Gminnym Centrum Informacji i Promocji
  • uruchomienie strony internetowej – www.pnec.org.pl/partnerstwo

Koordynator: PNEC
Partnerzy: Urząd Gminy Raciechowice, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Raciechowice.

Czas realizacji: grudzień 2005 – sierpień 2006