Celem projektu było przekazanie partnerom z Kirgizji wiedzy i doświadczeń gminy Raciechowice w zakresie tworzenia strategii rozwoju lokalnego według przetestowanych w UE wzorców i metody Climate Menu.

Rezultaty projektu:

  • prezentacja strategii rozwoju lokalnego wg przetestowanych w Raciechowicach wzorców i metody Climate Menu (seminarium w Kirgizji)
  • powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego w wybranych gminach w Kirgizji (Przewodnik do budowy polityki klimatycznej, w jęz. rosyjskim)
  • demonstracja wiodących w Polsce rozwiązań finansowych i organizacyjnych wspierających partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie usług energetycznych,  poprzez wizytę studialną
  • promocja i wsparcie mechanizmu przekazywania doświadczeń między Raciechowicami a samorządem w Kirgizji (misja doradcza w Kirgizji)
  • rozszerzenie działania serwisu Virtual Back Office

Koordynator: UG Raciechowice
Partnerzy: PNEC, Stowarzyszenie Miast Kirgizji.

Czas realizacji: wrzesień - listopad 2006 r.