logo wfosigw

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w 16 małopolskich szkołach poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 zakładającej aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią i uczącej ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Zadanie stanowi drugą edycję projektu pn. "Każdy WAT na wagę złota - czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" dofinansowanego w 2013 r. przez WFOŚiGW w Krakowie i stanowiącego integralną część międzynarodowego projektu EURONET 50/50 MAX. Główne działania projektowe:

  • przygotowanie zestawów edukacyjnych dla beneficjentów projektu, tj. poradników metodologicznych i urządzeń pomiarowych,
  • organizacja szkolenia dla przedstawicieli szkół i gmin biorących udział w projekcie,
  • promocja projektu,
  • rozpoczęcie wdrażania metodologii 50/50 w małopolskich szkołach.

Planowane rezultaty projektu:

  • zaktywizowanie dzieci i młodzieży z małopolskich gmin w zakresie wdrażania w swoich szkołach działań na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu oraz ich przystąpienie do europejskiej proekologicznej sieci 50/50;
  • wypromowanie wśród dzieci i młodzieży oraz władz i społeczności lokalnych małopolskich gmin metodologii "50/50" pozwalającej na uzyskanie średnio ok. 8% redukcji rocznego zużycia energii w szkołach oraz stanowiącej model proekologicznych zachowań, przyczyniających się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.04.2016 - 30.09.2016

Dofinansowanie:

Projekt „Każdy WAT na wagę złota II – czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Beneficjenci projektu:

16 małopolskich szkół z terenu gmin Skawina i Siepraw