logo ogrod_nad_glowa

Celem projektu jest przekazanie polskim gminom know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian do: redukcji emisji CO2, zwiększenia energoefektywności budynków, retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych i odtwarzania strat powierzchni zielonej zw. z intensywną zabudową.

Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XXw, zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji „ogrodów na dachach”, jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.

Działania realizowane w projekcie obejmą:

  • opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych i informacyjnych wraz z kampanią promocyjną;
  • wyjazd studyjny do Szwajcarii („państwa zielonych dachów i ścian”);
  • opracowanie podręcznika dla gmin nt. zielonych dachów/żyjących ścian;
  • dwie konferencje ogólnopolskie (inauguracyjna i zamykająca projekt);
  • warsztaty dla gmin nt. zielonych dachów/żyjących ścian;
  • Dni Zielonych Dachów (DZD) w 12 gminach.


Główne rezultaty projektu:

Uczestnicy poznają osiągnięcia Bazylei (gdzie ok. 25% pow. dachowej pokryte jest roślinnością); Zurychu (którego dachowe plantacje orchidei i podziemne osiedla zachwycają ekologów) oraz nauczą się, jak realizować takie inicjatywy na swoim terenie.

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • pozyskają know-how nt. innowacyjnej idei zielonych dachów/żyjących ścian do wykorzystania w zrównoważonym gospodarowaniu energią w gminie;
  • uzyskają wsparcie merytoryczne ZHAW i PSDZ, na mocy porozumienia o kontynuacji współpracy po zakończeniu projektu;
  • zdobędą wiedzę o rynku polskich MŚP z branży ogrodów na dachach i ścianach.


Czas realizacji projektu:
maj 2012 – maj 2014 (24 miesiące)


Dofinansowanie:

Fundusz Partnerski Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy


Partnerzy:

logo zhaw_lsfm_iunr_blau_en Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) - Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zurychu
logo PSDZ Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ) z Wrocławia


Beneficjenci projektu: polskie samorządy i społeczności lokalne w ginach będących członkami Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów”.


Bezpośredni uczestnicy działań: 12 urzędów gmin i ok. 1200 przedstawicieli lokalnych społeczności.
Pośredni beneficjenci, adresaci kampanii informacyjnej: wszystkie polskie gminy.


Strona internetowa:
www.ogrodnadglowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

logo SC logo ecorys logo MEWA