Celem projektu jest wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród samorządów lokalnych. 

Planuje się, że w efekcie realizacji projektu do Porozumienia Burmistrzów przystąpi kolejnych 180 miast, ponad 60 miast uzyska pełną pomoc w opracowaniu i wdrożeniu SEAP oraz powstaną 34 nowe Struktury Wspierające. Ponadto wzmocnieniu ma ulec potencjał władz lokalnych w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także zdolność Struktur Wspierających do efektywnej pomocy najmniejszym miastom-sygnatariuszom Porozumienia, do czego przyczynią się organizowane w ramach projektu seminaria szkoleniowe oraz materiały opracowane przez partnerów projektu.

 

Czas realizacji: maj 2010 - maj 2013

Koordynator: Prowincja Genua

Partnerzy: 14 partnerów z 8 krajów europejskich.

Strona internetowa: www.energyformayors.eu

 


logo iee_72

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.